هنر و گرافیک

از هنر می گوییم و از گرافیک . از نقاشی می گوییم و از تبلیغ و هر آنچه به آن دو مربوط می شود

نام گذاری 3

لاچین = پرنده ای شکاری با چشمان زیبا

لادبن = بوته گللادن = نوعی گل زردرنگ

لادی = شکوفه ای

لالا = گل لاله

لامع = لامعه = درخشنده

لبخنده = تبسم

لبلاب = گل پیچک

لبینا = نوایی از موسیقی قدیم

لطیف = لطیفه = سخن نغز و نیکو

لعل = نوعی سنگ قیمتی سرخ رنگ

لیاقت = شایستگی

لیلا = شبانه

لیندا = قشنگ و زیبا

------------------------------------

مائده = خوردنی ، غذای بهشتی

مادلین = نوعی شیرینی ، نوعی انگور

مارگریت = گل مروارید ، گل مریم

مارینا = جویبار ، آب

ماشیا = مامیشای سرخ ، گیاهی زیبا

مامیثا = گیاهی با گل­های سفید و زرد و قرمز

مامیران = زردچوبه

مانیشاک = بنفشه

ماهابه = ماه­آبه = جلوه ماه

ماه­آسا = مهسا = ماه­سان = ماه­دیس = ماه­گون = ماه­وش = ماهین

ماه­گل = زیبا مانند ماه و گل

ماه­نوش = زیبای جاودان

محیا = حیات ، زندگی

مرجان = جانور ریبای دریایی ، مروارید

مرجمک = عدس

مرجون = گل همیشه بهار

مرزه = نوعی سبزی خوراکی

مژده = خبر خوش

مشکناز = زیبا و خوش­بو

معیر = مقیاس گیرنده ، عیارگیر

ملنگ = سرخوش ، بی­هوش

ملیح = بانمک ، شور

ملیکا = گلی زیبا

مومیک = شمع کوچک

مهتا = مهپاره = لنگه ماه

مهتاب = ماه­تاب

مه­پری = پری مانند ماه

مه­داد = داده ماه

مه دانه = دانه ماه ، یک ماه

مهرشید = نور خورشید

مهرناز = خورشید زیبا ، ناز خورشید

مهرنوش = کسی که خورشید را نوشیده

مهرنیا = از تبار خورشید

مهروش = مانند خورشید

مهرو = زیبا رو

مهری = مهرین = منسوب به محبت­و خورشید

مهریار = یار خورشید

مهزاد = زاده ماه ، زیبا روی

مهسا = مه­سان = مهسانه = مانند ماه

مه­سیما = ماه­سیما ، زیبا رخ

مهشاد = ماه شاد

مهشید = پرتو ماه

مهنا = گوارا

مهناز = نازنین مانند ماه

مهنام = مثل ماه

مهوش = ماه­وش ، بسیار زیبا

میترا = مهر ، خورشید

میچکا = گنجشک

میخک = گلی زیبا

میرانوش = مهر شیرین

میشا = همیشا ، گل همیشه بهار

میکا = سنگ زیبای آذرین

میگون = سرخ مانند شراب

مینا = جواهر گردن ، آبگینه ، گلی زیبا

مینا = پرنده­ای سخن­گو

میناس = ماه

میناوش = مانند مینا

مینو = مینا = بهشت

مینوش = مینو وش = مانند مینو

------------------------------------

نادر = کمیاب

ناربن = درخت انار

ناردانه = دانه انار

ناردین = سنبل ، گیاهی دارویی

نارسیس = جوانی زیبا که عاشق خود شد

نارسیسیوم = گل نرگس = نرجس

نارگل = گل انار

نارگون = گلنار ، سرخ مانند انار

نارنج = نارنگ = میوه­ای خوشبو و زیبا

نارنجی = زرد متمایل به سرخی

نارین = خزانه جواهر سلطنتی ، منسوب به انار

نارینه = ظریف

ناریه = منسوب به آتش

نازبو = ناز بویه = ریحان

نازفر = زیبای با لطف و شکوه

نازگل = گل ناز

نازلی = نازنی = ناز دار

نازنین = لطیف و طیبا

نازیک = نازی

ناژین = نوشک = کاج ، صنوبر

ناعم = ناعمه = نرم و ملایم

نامی = نامیه = قدرت رشد و نمو

نانسی = زیبایی و لطافت

ناهیرا = روشنایی

نرمین = منسوب به نرم

نسرین = گلی از خانواده نرگس

نسیم = نسیمه = هوای خنک

نشاط = شادی و شادمانی

نشمیل = زیبا

نعنا = از سبزی های معطر

نفیس = نفیسه = گران­بها و قیمتی

نگار = نقش ، بت ، نقش با حنا

نگاره = نقش

نگارین = منسوب به نگار

نگین = سنگی قیمتی برروی انگشتر

نماک = نمک ، ملاحت

نوریه = منسوب به نور

نوشا = آشامنده ، نوشنده

نوشاب = آب حیات

نوشه = همیشگی و جاویدان

نوشید = خورشید تازه دمیده

نوشین = آشامیدنی شیرین ، گوارا

نوشینه = منسوب به نوشین ، نوایی موسیقی

نوگل = تازه گل ، هرچیز لطیف

نونه = پاک

نیر = نیره = نوردهنده ، روشن

نیکو = زیبا ، مقابل بد

نیلوفر = پیچک ، گلی زیبا

نینا = خوش­اندامی و ظرافت

نیو = دلیر و شجاع

------------------------------------

والا = بلند ، شریف ، مشهور

واله = شیفته ، سرگشته عشق

وانیا = هدیه با شکوه خدا

ود = دوستی و محبت

ورتا = گل

ورد = گل سرخ

وردآفرید = آفریده گل

وردآور = آورنده گل

وردین = گل­های بسیار

ورزم = آتش ، نار

ورنا = برنا = جوان

وزین = باوقار و متین ، سنگین

وسیم = خوب­روی ، زیبا

وش = خوش و خوب

وقاد =  بسیار فروزنده ، فروزان

ونوس = زهره ، ناهید

------------------------------------

هاسمیک = گل یاسمن

هاله = خرمن ماه

هانا = امید

هراچیک = دارنده چشمان آتشین

هرانوش = دختر آتش

هلن = روشنایی ، نور

هلنا = هلینا = منسوب به هلن

هلنساء = خوشبوی زنانه

هما = مرغ سعادت

همایاک = چشمان زیبا

هورتاش = مانند خورشید

هورشید = خورشید

هیوا = آرزو

------------------------------------

یاریلا = نوعی مرغابی

یاس = درختچه­ای خوش­بو

یاسا = قانون

یاسمن = یاسمون = یاسمین = گلی خوشبو

یاسمینا = یاس و مینا ، نام گلی زیبا

یاشا = مرحبا

یاقوت = سنگی زیبا

یشم = سنگی شبیه عقیق

یکتا = بی همتا ، یگانه

یکیتا = استاد و معلم

یوبه = آرزو

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٤
تگ ها :

نام گذاری 2

زانیار = دانا و خردمند

زاون = یاری دهنده

زاهر = روشن و صاف

زایانا = زمستان

زبرجد = سنگی قیمتی سبز مایل به زرد

زرآوند = نام گلی

زرافشان = دارای ریزه های زر

زراوند = نام گلی

زرتاب = تابنده زر

زردیس = مانند زر

زرفام = به رنگ زر

زرنگار = طلاکوب

زر نوش = نام شهر دارا

زرینه = منسوب به زر

زنبق = گلی به رنگ آبی و بنفش و زرد

زهره = شکوفه

زیبنده = سزاوار و لایق

زیوا = زیبا

------------------------------------

ژابیز = شراره آتش

ژاسمن = یاسمن

ژاله = شبنم

ژامک = رامک ، آینه

ژانیا = از نام های باستانی

ژانین = از نام های باستانی

ژورک = چکاوک

------------------------------------

سابود = هاله ماه

سئین = موبد موبدان زردتشت

ساتگین = پیاله بزرگ باده نوشی

ساتیا = سادیا = نامی زردتشتی

سارا = خالص و بی غش

ساراگل = گل پاک و بی غش

ساردو = روستایی در جیرفت کرمان

سارنگ = سارا = سازی شبیه کمانچه

سارینا = خالص و پاک

ساعی = کوشا

سالویا = نام گلی ، مریم گلی

سالیکا = تور ماهیگیری

سامبا = نوعی رقص برزیلی شبیه رومبا

سامیا = ماه یازدهم هخامنشی

سامین = منسوب به سام

سامینه = روستایی در همدان

سانا = سالم و تندرست

ساناز = کم نظیر

سانلی = مشهور و کم نظیر

سانیا = سیمرغ

ساو = براده زر و طلا

ساویز = خوش خلق

سایا = یک رنگ

ساینا = ساکت و بی صدا

سبز قبا = کلاغ سبز

سبزینه = سبز رنگ

سپاروک = سباروک = کبوتر

سپنتا = مقدس و فرخنده

سپیتاما = پاک­ترین

سپیته = سپیده = سفید

ستارک = ستاره کوچک

ستایش = مدح و ثنا

ستوده = مدح شده

سرایه = کر = آواز جمعی

سرخان = وزیر کیقباد

سرگل= اولین قطرات گلاب، بهترین­گل، غنچه

سروش = فرشته ، گوشه ای از ماهور

سروین = منسوب به سرو

سریرا = زیبا

سلام = درود

سلمه = گیاهی از تیره اسفنجیان

سلوانا = بخشی از شهر رضاییه

سما = رقص

سمنار = معماری در زمان شاپور اول

سمن سا = یاسمن

سنبل = خوشه

سندوس = خواهر خشایارشاه

سوادا = سیاه

سودی = فرشته

سوروش = فرشته مانند

سورن = شمشیر برنده ، دلیر

سوریا = ثریا

سورین = مانند گل ، دلیر

سوسن = نام گلی

سوفیا = خردمند

سوما = ماه ، نهر آب

سومیا = محبوب ، شایسته احترام

سومیتا = مهربانی

سونا = دعاکننده

سیتا = گیتی

سیران = دوست داشتنی

سیرانوش = عشق شیرین

سیرنگ = سی مرغ

سی­زین = سرداری از خاندان سورن

سیکا  = اردک وحشی

سیلانه = شیلانه ، عناب

سیمین = نقره­ای

سیناک = از اسامی باستانی

------------------------------------

شاپرک = پروانه

شاداب = سیراب

شادبه = بهترین شادی

شاد فر = شاد و با شکوه

شادکام = خوشحال

شادمان = شادمن = شادور = خوشحال

شادمهر = با نشاط

شادنوش = نوشنده شاد

شارا = صنم و بت ، رب النوع

شارق = تابان

شارک = سارک ، نوعی پرنده

شاروکینا = خدای صداقت

شارونا = زمین حاصلخیز

شامیرام = نامش بلند باد

شاندرمن = روستایی در گیلان

شانلی = کندودار ، با افتخار

شاندیز = منطقه ای در حومه مشهد

شاه پونه = نوه یزدگرد

شاهدیس = مانند شاه

شاهگل = بهترین گل

شاهنگ = ملکه زنبور عسل

شاهوش = مانند شاه

شایا = شایسته = شایگان = لایق

شباهنگ = بلبل

شبگون = شبرنگ

شبنا = جوان

شبنم = رطوبت روی گل

شراره = ریزه آتش

شقایق = لاله وحشی

شکفته = خندان ، غنچه باز شده

شکوفه = غنچه

شکیبا = صبور

شلاله = آبشار

شمس = آفتاب ، خورشید

شمسه = شبیه خورشید

شمعدانی = نام گیاهی

شمیم = بوی خوش

شمینه = حاصلخیز

شوکا = آهو ، مارال

شوکت = جلال

شوید = گیاهی از تیره چتریان

شهاب = شعله

شهده = عسلی ، منسوب به شهد

شه گل = گل شاهانه

شیده = شید = نور ، آفتاب

شیرین = دارای مزه شکر

شیرین گل = گل شیرین

شیلان = سفره بزرگ و با انواع طعام

------------------------------------

صائب = درست

صارم = مرد دلیر

صاعد = بالا رونده

صایارا = صورت گر و نقاش

صباح = اول روز

صبوح = پگاه ، صبح زود

صعوه = گنجشک

صورتا = تصویر ، تابلو

صوفیا = نوایی در موسیقی سنتی

صهبا = سرخ و سفید ، شراب انگوری

------------------------------------

ضحی = آفتاب ، خورشید

ضیمران = ریحان

------------------------------------

طارم = تارم = آسمان ، فیروزه

طاهر = پاک

طراوت = شادابی و تازگی

طرخون = ترخون

طرفه = مطبوع و نو

طغرا = خطی کمانی ، پرنده ای خوش آواز

طلا = زر خالص

طلال = جمع طل ، باران ریز

طلاوت = شادی و شادمانی

طلایه = جلودار

طلوع = برآمدن خورشید

طناز = شوخ

طوبی = نیکو ، پاکیزه ، شادی ، درخت بهشتی

طیب = پاک

طیطان = نوعی سبزی خوردنی

------------------------------------

ظریف = زیبا ، زیرک

ظهیر = یاور ، پشتیبان

------------------------------------

عتیق = عتیقه = کهنه ، برگزیده

عزیز = ارجمند

عسل = شیره شیرین

عطریه = منسوب به عطر

عمران = آبادانی

عنبر = ماده ای خوشبو

عندلیب = بلبل

------------------------------------

غزال = غزاله = آهو بره ، آفتاب ، ریسمان تاب

غنچه = گل نوشکفته

------------------------------------

فانوس = جاچراغی

فانیذ = پانیذ = قند سفید ، شکر

فایح = بوی خوش دهنده

فرادید = آشکار و پدیدار

فرارون = عالی ، بلند ، پرهیزکار

فرازمند = بلند اندیشه

فرانک = فرانه = پروانه

فرجاد = فاضل

فرحان = فرحانه = شادمان

فرحناز = شاد و با ناز

فرخنده = مبارک

فرداد = داده زیبایی و شکوه

فردوس = فردیس = بهشت

فرزاد = زاده شکوه

فرزانه = دانشمند و حکیم

فرزیا = نوعی گل خوشبو زرد ، سفید و سرخ

فرزین = وزیر

فرساد = حکیم

فرستوک = فرستو = پرستو

فرشاد = شادمان و با شکوه

فرشته = موجودی آسمانی و زیبا

فرشید = فرشیده = درخشنده با شکوه

فرگل = گل با شکوه

فرمن = اندیشه با شکوه

فرنیا = اصیل و با نسب و با شکوه

فروانه = پروانه

فروز = فروغ و روشنی

فروزش = افروختن

فروزنده = افروزنده

فروغ = نور و روشنی

فروهیده = خردمند

فرهت = شوکت

فری = زیبا ، آفرین

فریبا = فریب دهنده

فریسان = مانند پری

فریناز = زیبا و با ناز

فرینام = دارای نام زیبا

فریور = راست و درست

فسیح = فراخ

فصیح = زبان آور و خوش سخن

فضل = بخشش

فکرت = اندیشه

فکور = بسیار با فکر

فوژان = نعره و صدای رسا

فهیم = صاحب فهم

فیروزه = سنگ قیمتی

------------------------------------

قاصد = پیک

قاصدک = گل قاصد ، قاصد کوچک

قاصلا = خوشه گندم

قامت = اندام

قاموس = دریا ، رازدار

قدر = ارزش ، نیرو

قدسی = قدسیه = فرشته ، پاک

قدیس = قدیسه = مومن

قریر = خنک و سرد

قزل = سرخ

قشنگ = زیبا

قصران = ناحیه ای در شمیران

قطران = چکیدن آب

قطره = چکه

ققسی = یک بخش از انار

قمر = ماه

قناری = پرنده ای خوش آواز

قیصران = پرده ای از موسیقی

قیطان = رشته باریک از ابریشم

------------------------------------

کائن = موجود

کابوک = کابک = آشیانه مرغ

کاترین = بی آلایش ، پاک

کارا = شایسته

کارلینا = کنگر وحشی

کارنگ = فصیح

کارو = نام مرغی در کنار آب

کارولین = دلیر

کاسنی = گیاهی طبی

کاشانه = خانه کوجک

کاشف = کشف کننده

کاشم = زیره کوهی

کاکوش = بنفشه

کامران = کامروا = کامکار = کامور = خوشبخت

کامشاد = شاد و خوشبخت

کاملیا = کامیلیا = درختچه ای زینتی

کاملین = گیاهی با با گلهای کوچک و زرد

کامیاب = کامیار = خوشبخت

کاناز = بن خوشه خرما

کانون = آتشدان ، مرکز

کاووک = کابوک = آشیانه مرغ

کاین = موجود

کبوده = کبود = سپیدار

کبوک = کوکو = نوعی پرنده ، فاخته

کتیرا = صمغ یا شیره از گیاه گون

کلاله = موی پیچیده ، دسته گل

کلک = نی ، قلم

کمند = ریسمانی محکم

کنار = گیاهی از تیره عناب

کنگر = گیاهی با ریشه طبی

کوثر = رودی در بهشت

کوروس = کوروش = آفتاب

کوشا = کوشنده

کوشاد = گیاهی با ساقه بلند

کوشش = سعی و تلاش

کوشک = کوچک

کوکب = آب ، شمشیر ، نوعی گل

کهربا = صمغ سرو و کاج

کیارنگ = سفید و پاکیزه

کیاست = زیرکی

کیانا = طبیعت

کیمیا = اکسیر ، علم تغییر ماهیت اشیا

کیوان = ستاره زحل

کیهان = جهان

------------------------------------

گاتا = سرود ، نغمه

گرانسا = گرانسایه = گرانقدر = عزیز

گرانمهر = پر محبت

گزیده = انتخاب شده

گشتا = بهشت

گشن = نیرومند

گل = شکوفه باز شده

گل آذین = چیدمان گل ها

گل آرا = گل آراینده

گل آسا = مانند گل

گلاب = آب گل

گلابتون = هنری با رشته های زر و سیم

گل افروز = نشانگر جلوه کل

گل افشان = گل افشاننده ، گلریز

گلال = دسته گندم

گلان = جمع گل ، نوعی نان شیرین با شیره

گلاویز = گلاویژ = گل آویز

گلایول = نوعی گل

گلبار = باریدن گل

گلبانگ = آواز بلبل

گلبرگ = برگ گل

گلبن = بوته گل

گلبو = بوی گل معطر

گلبهار = گل بهار

گلپاد = نگهبان گل

گلپر = پر گل ، نوعی گیاه

گلپوش = پوشیده از گل

گلپونه = پونه جوان

گلچین = منتخب

گلخند = خنده گل

گلدانه = گلدونه = دانه گل

گلدیس = گلسا = گلسان = مانند گل

گلرنگ = گلفام =گلگون =گلگونه = به­رنگ گل

گلرو = گلچهره

گلشن = گلستان

گلشید = درخشان

گلک = گل کوچک

گل مر = نوعی گل ، پیکان

گلنار = گل انار ، سرخگون

گلناز = گل ناز

گلنام = خوشنام

گلنوش = گوشه­ای موسیقی­ایرانی، زنبور عسل

گلوریا = مجلل

گلی = منسوب به گل

گلیار = یار گل

گلین = مانند گل ، عروس ، عروسک

گوارا = خوشگوار

گوهر = سنگ گرانبها

گوهرشید = گوهر درخشان

گوهری = گوهرین = منسوب به گوهر

گیاتا = دانش و هوش

گیسا = گیتا = گیتی

گیسو = موی بلند زنان

گیلار = نام پرنده ای

 

برگرفته از کتاب فرهنگ جامع نام های ایرانی - نوشته محمد حاجی زاده - چاپ دوم - زمستان 1391

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۱
تگ ها :

اسلوگان

اسلوگان و شعار تبلیغاتی

واژه اسلوگان Slogan که در زبان فارسی به آن شعار تبلیغاتی اطلاق می­شود، از واژه اسکاتلندی اسلوگ-گریم Slugh-gharim به معنای شعار جنگی گرفته شده است.
به نظر می­رسد که ریشه لغوی آن نزدیک و متناسب با مفهومی است که امروزه از آن استفاده می شود. و به دیگر عبارت حمله به رقیب با رجزخوانی و تعریف از خود در جهت کسب سهم بیشتری از فروش­ بازار می­باشد.

یکی از عناصر مهم در معرفی و برندسازی شرکت­ها و سازمان­ها، شعار آنهاست. شعار تبلیغاتی بیانگر جهت­گیری استراتژیک و ارزش­های بنیادین مورد ادعای سازمان­ مذکور است. البته شعار تبلیغاتی با روشن­کردن مسیر پیش روی شرکت­ها و سازمان­ها، کمک زیادی به متمایز­سازی کالاها و خدمات آنها می­کند. البته به شرط آنکه هوشمندانه و آگاهانه انتخاب شوند.

بر این اساس می­توان گفت که امروز جایگاه­سازی و برندسازی بیش از گذشته اهمیت یافته است و شرکت­ها به جای رقابت قیمتی به دنبال رقابت برندی هستند، باید به انتخاب شعارهای تبلیغاتی بیش از گذشته توجه کرد و سعی نمود بهترین ادعا را که بیانگر ارزش و قابلیت­های سازمانمان است را مطرح کنیم. این مهم در شرکت­های موفق و بین­المللی به خوبی مشهود است. 

شعارهای تبلیغاتی امروز خیلی مدرن­تر شده­اند و جا انداختن­شان در ذهن مخاطب با تصویر، موسیقی و شعر تا حدی پیچیده­تر شده است. گفته می­شود که شعارهای تبلیغاتی موثرترین ابزار به منظور جلب توجه افراد به یک یا چند جنبه از یک محصول یا خدمت هستند. در ابتدای جنگ جهانی اول که تبلیغات مدرن در حال شکل­گیری بود، شعاری تبلیغاتی در انگلیس معروف شد و به زودی در همه جای دنیا بر سر زبان­ها افتاد. در این شعار تبلیغاتی تلاش شده بود تا جوانان به حضور در جبهه­ها تشویق شوند: کشورتان به شما نیاز دارد. هنوز هم این شعار تبلیغاتی به نحوی در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می­گیرد.

همانطور که اشاره شد، قطعا  نام برند و تنوع و کیفیت محصول و نوع و چگونگی خدمات در مقبولیت کالا تاثیرگذار است. همچنین انتخاب شعار تبلیغاتی و اسلوگان مناسب و جامع و کامل می­تواند به ذهنیت مثبت کالا و خدمات در جامعه کمک کند.

شعارهای تبلیغاتی به دو دسته موسسه­ای و محصولی تقسیم می­شود.

شعارهای موسسه­ای: به شعارهایی اطلاق می­شود که برای کسب وجهه برای سازمان و ایجاد تصویری مثبت و معتبر ساخته می­شوند. بسیاری از شرکت­ها تاکید فراوانی دارند که شعارهایشان درهمه تبلیغاتشان و همه سربرگ­های شرکتشان وجود داشته باشد که البته تاکید خوبی است. دو نمونه شعار خوب و خلاقانه از این گروه عبارتند از: در تماس با فردا (شعار شرکت توشیبا)، نبض آمریکا (شعار شرکت شورلت).

شعارهای محصولی: این شعارهای تبلیغاتی که با عنوان کپسول­های تبلیغاتی نیز نامیده می­شوند، با مبارزات تبلیغاتی تغییر می­کنند. این شعارها وجوه مثبت و خاص کالا یا خدماتی را که قرار است تبلیغ شود را به وضوح به تصویر می­کشند. به دو مثال زیر توجه کنید: هوشمندانه­ترین اتومبیل­هایی که تاکنون ساخته شده (شعار شرکت ساب)، کارشناس پای شما (شعار محصولات شرکت دکتر شولز)

از نمنه های خوب و جالب ایرانی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شعار زیبا، کارآمد و ریتمیک یخچال فریزر امرسان با عنوان "زیبا، جادار، مطمئن" سه ویژگی اصلی را که معمولا از یک یخچال انتظار میرود درون خود دارد. علاوه بر این ریتمیک­بودن آن و تکرار زیاد در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی این شعار را به شدت معروف کرده است، تا جایی که در شوخی‌های محاوره‌ای هم از آن استفاده می‌شود.

اسلوگان زیبای "هوای شما را داریم..... " برای کولر های گازی اجنرال، "بوتان انتخابی مطمئن" جهت گروه محصولات بوتان، "برنامه ریزی امروز موفقیت فردا" شعار قلم چی، "هیچ کس تنها نیست....." برای همراه اول، "به ما دلگرم باشد" برای ایران رادیاتور و شعارهای سن ایچ و دیگر هیچ، پاکسان به سلامت خانواده می­اندیشد، گلد ایران ضمانت خرید شماست، همه جا گلرنگ، صاایران، هر روز بهتر از دیروز، پاک یادت نره و همچنین محصولات تبرک و کاربرد نام حمید از جمله بهترین و به یادماندنی­ترین شعارهای تبلیغاتی در چند سال اخیر در ایران می­باشند. البته در پاره ای از موارد نیز اسلوگان نویس های ایرانی اقدام به ترجمه شعارهای تبلیغی خارجی کرده که در برخی از موارد قابل تامل بوده و در بسیاری موارد به علت تناقض فرهنگ ها و ... نه تنها مثمر ثمر  نبوده اند بلکه نابود کننده نیز دیده شده اند. که از نمونه قابل قبول می توان به شعار من - مامان و امرسان اشاره کرد که نویسنده محترم با تغیری اندک به جای کالای شعار اورژینال از امرسان استفاده کرده است. 

نگارش اسلوگان برای استفاده در متن آگهی­ها یک کار حرفه­ای است. و می­بایست توسط گروهی متشکل از کارشناسان ادبیات، روان­شناس و متخصصین بازاریابی صورت بگیرد.

شعار­های تبلیغاتی مثل عناوین مقالات و یا تیتر اخبار بایستی مخاطب یا مشتری احتمالی را به خود جذب کنند. گیرایی و جذابیت شعار­های تبلیغاتی برای بالا­بردن فروش کافی نیست، نگارش حرفه­ای، خلاقیت و رنگ و لعاب دادن به آنچه برای جذب، حفظ و افزایش تعداد مشتریان به کار می­آید به عنوان یک کار تخصصی باید در نظر گرفته شود.

استفاده از عبارت­های کلیشه­ای نه تنها به شما کمکی نمی­کند بلکه می­تواند فرصت­ها، هزینه و زمان شما را به هدر دهد. کلمه­ها و عباراتی که برای شعار­های تبلیغاتی خود انتخاب می­کنید بایستی آنچنان قوی باشد که بتواند مشتریانتان را در همان چند ثانیه اول میخکوب کند و آنان را به انجام آن عملی که شما انتظارش را دارید سوق­دهد.

بر این اساس می­توان گفت که یک شعار تبلیغاتی موثر باید ویژگی­های اساسی زیر را دنبال کند:

- مزایای اصلی یک محصول یا برند را برای مشتریان بالقوه بیان می کند.

- متمایز­کننده آن شرکت از رقبا باشد

- در محدوده موانع قانونی، یک توضیح موجز، مستقیم، ساده و تحریک­کننده بدهد.

- کنایه آمیز و جذاب باشد.

- یک شخصیت متمایز را برای خود اقتباس کند که مناسب شخصیت و کیفیت شرکت و محصولات آن باشد.

- جایگاهی موثق و باورپذیر از یک برند یا محصول ارائه می دهد.

- باعث شود که مشتری احساس خوبی پیدا کند.

- نیاز و خواسته را در مشتری ایجاد کند.

سخت فراموش شود؛ در خاطره ماندگار شود (چه آن را دوست داشته باشیم و چه از آن خوشمان نیاید)، به وی‍ژه اگر با یکی از شیوه های ثبت در حافظه نظیر یک سرود، شعر، تیزر، موزیک و یا تصویر همراه شود.

شعار تبلیغاتی از پایه های اساسی یک تبلیغ خوب و موثر است که توجه به آن می تواند در شخصیت سازی برند نقش مهمی داشته باشد. البته وقتی به شعارهای تبلیغاتی برخی از شرکت­ها و موسسات نگاه­می­کنیم، مشاهده می­شود که شعارهای تبلیغاتی اکثر آنها عملا هیچ نقش تاثیرگذاری در متمایز­سازی و تبیین ارزش­ها و استراتژی­های شرکت­ها و موسسات مذکور ایفا نمی­کنند و صرفا به بیان واجبات و بدیهیات می­پردازند. به­طوریکه در این شعارها آنچه لازم و باید است مطرح شده و طبیعتا چنین شعارهایی نمی­توانند مبنای درستی برای جایگاه­سازی و متمایز­سازی باشد.

به­عنوان مثال شما از یک عطر چه انتظاری دارید؟ هر انتظاری که داشته باشید قطعا انتظار ندارید که بوی بدی بدهد و اساسا عطری که خوش­بو نباشد را نمی­توان عطر دانست. لذا می­بایست شرکت تولید­کننده، به جای بیان یک ویژگی لازم، یک ویژگی شایسته که نشان دهنده برتری محصولاتش هست و آنقدر جذابیت دارد که بتواند یک مشتری را برای انتخاب محصولش متقاعد کند، در تبلیغاتش مطرح کند.

البته در برخی از تبلیغات که موفق هم بوده­اند، جادوی آگهی در جمله­ای از آن قرار داده می­شود. به­عنوان مثال، در آگهی نوعی از پوشک­های بچه، به مادران گفته می­شود، "جای کودک شما، همیشه خشک خواهد بود" و یا ماده تمیز­کننده تاید، شعار تبلیغاتی خود را در این جمله خلاصه می کرد، "وقتی که تاید وارد می­شه، کثیفی خارج می­شه" ماده شوینده چیر، این گونه ادعا می­کند، "چیر، برای همه دماها" و یک شرکت هواپیمای می­گوید، "هرگز خانه­تان را بدون ما ترک نکنید"                               

البته کلمات تنها بخشی از معادله­اند، اگر تصاویر در آگهی نقشی نداشته باشند، پس آگهی دهندگان باید تنها به رادیو و یا نوشتار صرف، مراجعه کنند.

از جمله شگردهایی که در به­یادسپاری شعار تبلیغی برندها می­تواند موثر باشد، انتخاب مفاهیم همسان و جورشده با حروف کلمه برند است. یعنی طراحان شعار تبلیغاتی می­کوشند تا هر حرف کلمه را معادل یک مفهوم در نظر بگیرند.

جهت کسب مطالب بیشتر در این موضوع به کتاب " ارتباطات و تبلیغات " نوشته اسماعیل ابارشی - چاپ اول - 1391 مراجعه شود.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

نام گذاری 1

آب­گل = گلاب

آبگون = به رنگ آب

آب­نار = آب انار

آب­نوش = نوشنده آب ، دوستدار روشنایی

آبیژ = شراره ، اخگر

آپاما = دختر یکی از سرداران باستانی

آتورینا = آتور = سرزمین آشوریان

آتی = آینده

آذرگل = گل سرخ

آذرگون = شقایق

آذین = آدین = زینت

آرا = بیارا

آراسته = زینت داده شده ، آرسته

آرسن = مرد مبارز

آرسینه = زن مبارز

آرگ = خورشید

آرگ­ناز = ناز خورشید

آرو = خورشید

آرون = سرشت نیکو

آرویک = خورشید کوچک

آروین = آزمایش

آرنگ = رنگ ، گونه

آزالیا = درختچه­ای با گل سرخ و سفید

آساره = ستاره

آسانا = آسان ، راحت

آسایا = سایه

آسو = روشنایی

آشنا = دوست

آفتاب = خورشید

آلا = سرخ ، در ترکی سیاه و سفید

آلاو = شعله آتش

آلتان = رنگ قرمز در هنگام طلوع

آلتای = جنگل مرتفع

آنوش = آنوشا = شیرین = پاینده

آویشن = اوشن = اویشن = گیاه صحرایی

آوازه = آواز = نغمه = آهنگ

آوین = عشق

آهار = گلی رنگین

آی­پری = ماه­پری = پری مثل ماه

آیدان = دختری شبیه ماه

آیسا = آیسال = آیسان = آیسل = آی­سن = آیشین = مثل ماه

آی­گل = گل مانند ماه

آیلا = آیلین = هاله دور ماه

آیلار = جمع ماه

آیلی = آیلین = مهتابی

آینا = آینه

آیناز = ماه­ناز

------------------------------------

اثمر = میوه­دار

احلا = احلی = شیرین­تر

اخیلیا = گل از نوع آلاله

ادمن = مشک خالص

ارتان = زمان طلوع خورشید

ارتینا = مقدس ، شاد و سرافراز

اردا = فریبنده و جذاب

ارزینه = ارزنده و گران­بها

ارژن = ارچن = درخت کوهی

ارغوان = درختی با گل سرخ

ارمان = بیشه­زار ، جنگل

ارمون = زر ، طلا ، قیمتی

اریکا = نام روستایی در عباس­آباد مازندران

ازهار = شکوفه­ها

اسپید = سفید

استاک = رستاک = شاخه نورسته

استیفان = تاج

اسود = سیاه

افرند = فر و شکوه

افشنگ = شبنم ، ژاله

افشید = روشنایی خورشید

اکسیر = کیمیا

الیکا = روستایی در مازندران ، پرنده­ای کوچک

الینا = نام روستایی در رودبار

امرداد = جاودان = نامیرا

انارگل = گل انار

انوش = جاودان

انوشا = شادی ، جاودانگی

ایاز = نسیم خنک

ایرسا = ریشه گیاهی منسوب به سوسن جبلی

ایلانا = درخت

ایواز = آراسته و پیراسته

------------------------------------

بابونه =  گیاهی خوش­بو

باجیکا = پرنده­ای کوچک قرمز با خال مشکی

بارد = سرد ، خنک

بامیکا = روشن ، زیبا ، بامداد

برژنگ = بشرا = مژده

برشید = میوه خورشید

بهامن = درخشان ، زیبا

بهاور = قیمتی ، گران­بها

بهرامن = یاقوت سرخ

بهگل = بهترین گل

بهنوش = گوارا

بیدگل = گل بید

------------------------------------

پاتیرام = نگاهبان شادی و خوشی

پانیذ = قند سفید ، شکر

پاویر = قدرت و توانایی

پایا = جاوید ، پاینده

پراور = پرنده تیزپر

پرتو = فروغ ، روشنی

پرسا = مانند پر

پرسون = هاله ، خرمن ماه

پرشاد = شاد مانند پری ، خوشحال

پرشنگ = جرقه ، شادی

پرگل = ورق گل ، گلبرگ

پرمون = زینت و آرایش

پرناز = لطیف مانند پر و گلبرگ

پرنین = پرین = مانند پر

پروشا = بسیار شاد و خوشحال

پرهون = هاله ماه

پری = زنی افسانه ای زیبا و بالدار

پریسا = پری­آسا = پریسان = پریوش = مانند پری

پریماه = مانند ماه و پری

پلم = گل زردی شبیه زعفران

پودینه = پودنه = پونه = رافونه = نعناع وحشی

پورنا = فراوان ، زیاد

پویا = پویان = رونده ، رونده ، پوینده

پیرازان = فیروزان

پیروزه = فیروزه

------------------------------------

تابا = زر و طلا

تابش = نور ، پرتو

تابیتا = آهو ، بانویی از شاگردان مسیح

تاتلی = سفره

تارا = عروس ، ستاره

تارادیس = مانند ستاره

تامارا = درخت خرما

تبرک = برکت داشتن

تبسم = لبخند

ترانه = ترنم = آواز خوش

ترقه = پرنده ای بزرگتر از گنجشک

ترکان = بانو

ترگل = تازه و لطیف

تالان = تیز پر ، زیبا ، زرنگ

ترمه = شال

ترنج = بالنگ ، نارنج

ترنگ = قرقاول

تروند = میوه نورس

تسنیم = نام چشمه ای در بهشت

تلاجن = از گیاهان دارویی

تلاونگ = سپیده دم

تماشا = دیدن

تندیس = پیکره

توکا = تیکا = پرنده ای به اندازه کبوتر

تیانا = نوعی ماهی

تیراژه = رنگین کمان

تیماس = بیشه و جنگل

------------------------------------

ثریا = ستاره پروین ، چهلچراغ

ثمین = ثمینه = گرانبها

------------------------------------

جادی = زعفران

جان آرا = آراینده جان

جرعه = یک بار آشامیدن

جلوه = نمایش

جوانه = تازه روییده

------------------------------------

چاوک = چکاوک = چکا = چکاو = نوعی پرنده

چچک = گل ، ورد

چشمک = چشم و ابرو ، چشمه کوچک

چلچله = دم جنبانک ، پرستو

چیکا = نوعی پرنده

------------------------------------

حدیث = حدیثه = نو و تازه

حسنا = خوبتر

حلاوت = شیرینی

حلوان = عطا و مژدگانی

حمرا = مونث احمر ، سرخ رنگ

------------------------------------

خاژاک = زیبا

خاطره = آنچه در دل و ذهن به یاد می ماند

خجسته = مبارک ، خوب و خوش

خرم گل = گل شاداب و تازه

خسرو = نیکنام

خنیا = سرود و آواز ، نغمه

خورسند = شادمان و راضی

خورشید = آفتاب تابان ، خزانه دار انوشیروان

خوشاب = آبدار و تازه

خوشنام = نام نیکو

خوشنوا = آوای خوش

خوشه = چندین دانه میوه و یا گل در کنار هم

------------------------------------

دات = داتیس = یکی از سرداران ماد

داتام = یکی از فرماداران پارسی

داشات = بخشش ، نشاط

دالی = انگور سیاه

دالیا = گلی زردرنگ ، گل کوکب

دالیه = درخت انگور

دامور = آواز نرم و لطیف

دامون = جنگل ، دامنه

دامینه = دامنه = پیرامون

داهیم = دیهیم = تاج پادشاهی

دایا = زر سرخ

درادیس = دریادیس = مانند دریا

درخش = روشنی و فروغ

درخشا = درفشان = درخشان

دردانه = گرانبها ، دانه در

درسا = مانند در ، با ارزش

درنا = پرنده ای حلال گوشت

درناز = نازنین ، با ارزش

دروار = مانند در

دریانه = مانند دریا

دل آرا = دل آرای

دل آویز = آنچه دل را راغب کند

دلپذیر = دلنواز = دلپسند ، پسندیده

دلجو = دلخواه

دلربا = رباینده دل

دلشاد = با نشاط ، خوشحال

دلناز =ناز دل ، از نام های باستانی

دلنشین = وطبوع

دلینا = از نام های باستانی

دوبارا = تجربه

دومارا = عجیب و فوق العاده

دومارینا = پیروزی

دهناد = نظم و ترتیب

دیانا = رب النوع رومی

دیباج = دیبا = پارچه ای ابریشمی

------------------------------------

ذریره = داروی خشک ، نوعی بوی خوش

ذکا = آفتاب ، خورشید

------------------------------------

رائیکا = پسندیده ، دوست داشتنی

رابو = پرهان = گلی بهاری

راتا = راد ، فرشته بخشش

راتینا = صمغ درخت صنوبر

رازان = آراسته

رازقی = گلی سفید و پر پر

رازک = گیاهی از تیره شاهدانه

راژان = روستایی در ارومیه

راش = غله پاک شده

رافونه = پونه

رافی = شکوهمند

رامیاد = خاطره شادی و آسایش

رامینا = بلند و بالا

رانوش = نامی باستانی

رایا = آسمان ، آنکه خدا به او توجه دارد

ربیع = بهار

رحبه = زمین فراخ و پر گیاه

رخش = قوس و قزح

رخشا = درخشان

رخشیده = روشن شده

رزاق = روزی دهنده

رزیتا = مانند گل سرخ

رزینا = بردبار

رعنا = خوش اندام ، زیبا

رغیب = مطلوب ، پسندیده

رفیع = بلند مرتبه

رکسانا = روشنک ، نورانی

رمان = انار ، جمه رمانه

رمینا = پاک

رناک = درخشان ، تابناک

روبینا = یاقوت قرمز

روچک = روزک ، رخشان

رودن = روناس ، نوعی گیاه

روژان = روزان ، روزها

روژین = روژینا = روزین ، مانند روز

روشا = روشن

رویا = در حال رویش

ریتا = مروارید

ریحان = گیاه سبز و خوشبو

ریحانه = دسته ریحان

ریواس = نوعی گیاه

------------------------------------

برگرفته از کتاب فرهنگ جامع نام های ایرانی - نوشته محمد حاجی زاده - چاپ دوم - زمستان 1391

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

گرافیک محیطی

گرافیک محیطی

چگونه می­توان عوامل اختلال و ناآرامی شهر­ها و جوامع را شناخت؟ و ریشه اصلی این ناآرامی چیست و چگونه باید آن را مهار و به آرامش تبدیل کرد؟ اینها از مسایل مهم زندگی در جوامع انسانی معاصر هستند که دانش­هایی نظیر روانشناسی، جـامعه شناسی، فـرهنگ­شناسی، شهرسازی، ارتباطات و رسانه به دنبال راهکار­های مناسبشان می­باشند.

دراین میان نقش مقوله هنر قابل توجه و تامل است و در میان هنر­ها نیز، هنر­های تجسمی با گرایش­های کاربردی و ارتباطی خود سهم به سزایی را در این حیطه دارند. البته گرافیک را باید کاربردی ترین زیرمجموعه هنر­های تجسمی دانست. در عصر ارتباطات، به دلیل محدودیت­های خاص زبان نوشتاری و نارسا­بودن کلمات و واژه­ها، گرافیک به عنوان مهم ترین رسانه ارتباط تصویری مطرح شده است.

لازم به ذکر است که حضور رسانه­های قدرتمند تصویری دیگر نظیر ماهواره، تلویزیون، اینترنت و نرم افزار­های چندرسانه­ای رایانه­ها، نه تنها اهمیت گرافیک را کاهش نداده، بلکه آن­را به عنوان رسانه­ای کارآمد درخدمت گرفته است. در این رسانه­­ها، تصویر همگام با زمان در حرکت است و برای تاثیرگذاری بهتر، جلوه­های گرافیک متحرک را به عنوان مهم ترین عامل بیان تصویری به خدمت می­گیرند.

کارشناسان با توجه به دامنه وسیع فعالیت­های گرافیک، اهداف و ویژگی­های آن، قابلیت­های تکثیر و تولید مجدد و درنظر گرفتن عملکرد و کاربرد آن، زیرشاخه­های متنوعی را برای آن در نظر گرفته­اند: گرافیک تبلیغاتی، گرافیک مطبوعاتی، گرافیک فرهنگی، گرافیک سیاسی، گرافیک تلویزیونی و گرافیک محیطی. گرچه تعیین مرز دقیق و معین کردن حد و حدود بین این دسته­بندی امر دشواری است. گرافیک هنری وسیع و گسترده است که هنر­ها و دانش­های دیگر را به خدمت گرفته و به آن­ها شکلی گرافیکی می­دهد. استفاده از عناصر تصویری ساده و همه فهم، بیان صریح، وسعت مخاطب و قدرت تاثیرگذاری، گرافیک را به عنوان مهم ترین رسانه ارتباطی مطرح کرده است.

اما از میان تمامی زیرشاخه­های هنر گرافیک، قوی ترین ابزار فرهنگ­سازی و تاثیر بـر افکارعمومی شهروندان به گرافیک محیطی تعلق دارد. دنیای معاصر، فضایی است آکنده از پیام، و اطلاعات فراوانی که به طور مستمر مبادله می­شوند. هر آن­چه به مدد عناصر تصویری و بهره­گیری از دانش وسیع هنر­های تجسمی و استفاده از امکانات هنر­های زیبا در سطح جامعه مورد استفاده قرار می­گیرد و باعث جلب توجه مخاطب شود در حیطه گرافیک محیطی قرار می­گیرد.

گرافیک محیطی به طور مستقیم و بسیار سریع و لحظه­ای، با حواس پنج­گانه آدمی مرتبط است. پوستر­ها، تابلو های بزرگ راه­ها، علایم راهنمایی و رانندگی، تابلو­های حمل و نقل عمومی، تبلیغات ایستگاه­های حمل و نقل، تبلیغـات بدنه اتـوبوس­ها و سایـر وسایل حمل و نقل عمومی، استند­ها و بیلبورد های نصب­شده در سطح شهر با ابعاد متفاوت، ویترین­ها و تابلو­های مغازه­ها و فروشگاه­ها، سردر سینما­ها، علایم آویخته در فضا و بالن­ها، نقاشی­های دیواری و دیوار نوشته­ها، بسته­بندی کالا­ها، طراحی وسایل عمومی مانند باجه­های تلفن همگانی، طراحی محیطی پارک­ها و فضا­های مشابه، فضاسازی­های تبلیغاتی و تجاری، طراحی اجسام در میادین، علایم نورانی و ... همه در زمرۀ گرافیک محیطی قرار می­گیرند.

در تکمیل تعریف گرافیک محیطی، آن­را باید یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی و شهری قلمداد کرد. گرافیک محیطی موثرترین ابزار برای تاثیر بر الگو­های رفتاری زندگی انسان شهرنشین است. گرافیک محیطی یک پدیده اجتماعی است که با توجه به فضاسازی تصویری، خصایص ملی، قومی، فرهنگی، قرارداد­های اجتماعی، آداب و سنن و گرایش­های سیاسی و اقتصادی جامعه قابل بررسی است. در بعضی از جوامع با استفاده از قدرت بیانی گرافیک محیطی و جاذبه­های بیانی تصاویر تجسمی، شیوه­های فرهنگ­سازی تازه­ای ارایه شده است. در عین حال گرافیک محیطی هنری است به شدت اقتصادی و مرتبط با اهداف تجاری.

طراح گرافیک محیطی علاوه بر دارا بودن دانش تجسمی و آشنایی کامل با بنیان­های گرافیک و شیوه­های بیانی تصویر، باید در محدوده دانش­های دیگری نظیر جامعه شناسی، معماری، شهرسازی، مخاطب­شناسی، روان شناسی، علوم ارتباطات و رسانه از اساتید و کارشناسان این رشته­های مرتبط و از نظرات و تجربیات علمی و تخصصی آن­ها برای ارایه فضای تصویری مناسب بهره­گیرد. چنانچه طراحی محیط در فضا­های بسته و سرپوشیده نظیر اماکن عمومی سربسته، ایستگاه­های مترو، ساختمان­ها و دفاتر، غرفه­های نمایشگاهی و موارد مشابه انجام گیرد، لازم است طراح گرافیک محیطی از همکاری یک طراح دکوراسیون داخلی برای نیل به هدف موردنظر استفاده مطلوب نماید.

طراح گرافیک محیطی همواره باید به عنوان کارگردانی ماهر تمامی جوانب و حاشیه­های کار را بررسی کند و با در نظر گرفتن تمامی موارد طرح و ایده خود را ارایه نماید. یکی از نکات بسیار مهم در طراحی گرافیک محیطی توجه به عنصر حرکت است. گرافیک محیطی در تقسیم­بندی بین گرافیک ایستا و گرافیک متحرک باتوجه به ویژگی­ها و کاربردش در زمره گرافیک ایستا قرار می­گیرد. اما نوعی دیگر از حرکت (حرکت ناظر) مرزهای آن­را به گرافیک متحرک نزدیک و در مواردی ترکیب می­کند. شهروندان به طور مرتب در تردد هستند و یا از داخل وسایل نقلیه درحال حرکت تصاویر محیط را می­بینند و یا این که وسایل و ابزار تبلیغ مانند طراحی بدنه اتوبوس­ها در حرکت هستند.

البته عناصر شتاب، حرکت و هم چنین تراکم عوامل جالب توجه در یک محیط  شهری گاهی به ندیدن منجر شده و سبب می­شود که مفاهیم تصویری به خوبی درک نشوند. و لذا هر اثر گرافیکی باید ابتدا قابل رویت باشد و به دنبال آن درک و فهم شود. هم چنین پیـام و مفهوم آن باید باورپذیر باشد و ادله پیام، خوب دیده شود. مخاطب تصاویر، زمانی آن­ها را حقیقی می پندارد که استدلال­های بصری مفاهیم را بپذیرد.

تکرار آگهی­های یکسان به اشکال گوناگون و دفعات بسیار زیاد و شعارهای نامانوس تقلبی، از گلایه­های عمومی و همیشگی مخاطبان بوده است. مردم جامعه از مشاهده مستمر موضوعات تکراری و کهنه خسته و آزرده می شوند. زیرا خارق العاده ترین تصاویـر نیز در صورت استفـاده نامناسب عادی و فاقـد تأثیـرگذاری خواهند بود. همچنین استعمال مکرر و کاربرد بی­رویه تصاویر، بی محتوا شدن آنها را در پی خواهد داشت. از این رو، تصاویر باید طوری ارایه شود که تاثیرات پیام در ذهن باقی بماند. اگر چه عنصر تکرار از اصول مهم گرافیک جهت تاکید تداوم موضوع هستند اما طراح گرافیک نباید با تعصب بر این عنصر، از اصل تنوع چشم­پوشی کند. تکرار، زمانی بیشترین تاثیر ذهنی را داراست که با تنوع همراه باشد.

در تردید نگه داشتن مخاطب و ارایة تدریجی پیام  ها و مفاهیم از دیگر جلوه­های مورد استفاده در گرافیک محیطی است. با این روش مدت زمانی طول می­کشد تا پیام ارایه شود، اما به نوعی باعث جلب توجه عمومی خواهد شد و به طور طبیعی در مردم انتظار تصاویر و نوشتار نوبت بعد را به وجود می­آورد. همین انتظار و دنبال شدن تصاویر از سوی مخاطب، مانایی تصویر در ذهن آن­ها را سبب می شود. این شگرد نیز باید دقیقا بررسی شده و با فاصله زمانی مناسب اجرا شود.

استفادة تمام و کمال از تکنیک  های گرافیک، استفاده از جلوه  های نور  نور طبیعی در فضای باز و نور های محیطی دیگر جهت فضا های بسته و یا نورپردازی شب  و رعایت نکاتی نظیر انتخاب محل نصب، ارتفاع موردنظر با توجه به دید بیننده، تکنیک  های اجرایی، هماهنگی با موضوع و محیط و یا استفاده از کاراکتر های مخصوص و ترفند هایی از این دست، از جمله وظایف دیگر طراح گرافیک محیطی است. طراح گرافیک محیطی با عوامل و امکانات موجود انواع شیوه  های بیانی را در نظر می گیرد تا توجه مخاطب را برانگیزاند و به دنبال آن به هدف خود نزدیک شود.

تا این جا تعاریف و اهداف گرافیک محیطی و وظایف طراحان گرافیک محیطی به اختصار بیان شد. این همه مقدمه­ای بود برای بیان اصلی­ترین هدف گرافیک محیطی در جوامع شهری. مهم­ترین ویژگی گرافیک محیطی با در نظر گرفتن تمام مواردی که برای آن ذکر شد، اطلاع­رسانی و ایجاد مناظر زیبای بصری در جامعه است. زیباسازی جوامع تاثیر فراوانی در سلامت ذهنی مردم دارد. گرافیک محیطی در کنار پیام­ها و مفاهیمی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال می­دهد موظف است فضایی سالم، پرنشاط و قانع کننده برای سکنه شهر فراهم آورد.

در گرافیک محیطی و مباحث آن، طراحی مبلمان شهری با توجه به عوامل زیبایی محیط جامعه صورت می­گیرد. مبلمان شهری، فراهم­آوردن محیط زیبای بصری، هماهنگی مطلوب محیط زندگی، آرامش­بخشی به مخاطب و کاهش دغدغه­های روانی افراد جامعه را مدنظر دارد مردم به طور غریزی به زیبایی، تعادل، توازن و آراستگی تمایل و از زشتی و ناهنجاری پرهیز دارند. حضور در محیطی که همه عناصر آن در جای مناسب خود قرار گرفته و تمامی عناصر بصری به طور هماهنگ تاثیرات اصولی و درستی را رعایت می­کنند برای هر شهروندی لذت بخش است و خستگی­ها و دغدغه­های زندگی روزمره را به آرامش و سلامت روانی بدل می­کند.

باید اقرار کرد که عنصر زیبایی به­عنوان مهم­ترین عامل فضاسازی و مبلمان شهری در بعضی از جوامع معاصر مورد کم­توجهی و در مواردی بی­توجهی قرار گرفته است. الگو­های تبلیغات تجاری و مصرف­گرایی و عرصة رقابت محصولات، بدون توجه به بسیاری از اصول زیبایی­شناسی وجه غالب گرافیک محیطی در این جوامع است که به نوعی نظم عمومی جامعه را بر هم زده است.

حضور نامنظم، پرت افتاده، بدون هماهنگی بصری و فاقد ارزش­های زیباشناسانه تصویری آگهی­های تجاری، نه تنها به دلیل استفاده­های نامناسب و غیر کارشناسانه نتوانسته در راستای اهداف تبلیغاتی به خوبی عمل کند، بلکه طراحی­های ضعیف و نحوه ارایة آن­ها آشفتگی­های بصری فراوانی به وجود آورده است. این آشفتگی­های تصویری در کنار اوضاع نابسامان شهر­ها و جوامع، امنیت روانی مخاطبان را به شدت مختل می­سازد.

اگر شرایط اجتماعی برای بهترین شکل استفاده از گرافیک محیطی و جنبه­های اثر بخشی و فرهنگ­سازی آن فراهم آید، این ابزار هنری می­تواند در عرصه­های مختلف آموزشی، تبلیغاتی، ارتباطی، سیاسی و اقتصادی تأثیرات مثبت و خوشایندی برجا گذارد و ضمن آن در کنار تمامی اهداف کاربردی و انتقال اطلاعات به عواملی منتهی شود که ساختار­های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سنتی جامعه را به­طور درست و با توجه به اصول بنیادین اصلاح و ارایه نماید و از سوی دیگر در کنار تمامی موارد مذکور، از جاذبه­های زیبایی­شناسی بیان هنری در جهت زیباسازی ظاهری شهر و به تبع آن لذت بردن مردم از زندگی شهری استفاده نماید.

نکته آخر این­که هنر­های تجسمی مهم ترین ابزار ارتباطی و آموزشی هستند که قدرتی فراتر از تصور دارند و در این میان گرافیک محیطی به عنوان ابزاری اجتماعی و توانمند علاوه بر رسالت و وظایف پیام رسانی و انتقال مفاهیم، چشم را به خود جلب می­کند تا نظم لازم را برای درک چیز­های قابل رویت در ذهن مخاطب پدید آورد و در شناخت ارزش­های زندگی اجتماعی مطلوب، به او یاری رساند.

 

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

تبلیغ در نقطه خرید

تبلیغ در نقطه خرید (P.O.P Advertising)

بسیاری از کالاها و برندها در مراکز خرید انتخاب می­شوند. خریدار، پول و کالا سه عامل اصلی خرید و فروش هستند که جملگی در مراکز خرید گرد هم آمده­اند و همه چیز مهیا برای رخ داد خرید و فروش است. بررسی­ها نشان می­دهند که 60 درصد مشتریان محصولات مورد نیاز خود را در مراکز خرید انتخاب می­کنند. بر این اساس یکی از روش­های موثر تبلیغات، تبلیغ در مراکز خرید است. اثربخشی این روش به ویژه برای کالاهای تند مصرف (FMCG) به اثبات رسیده است. بیشترین قدرت تبلیغ در محیط غیر فروشگاهی در زمینه افزایش آگاهی و ایجاد تمایل است، اما تبلیغ در فضای فروشگاهی قدرت زیادی در علاقمند­ساختن مخاطبان به محصول و تحریک خرید دارد. از این­رو رسانه­های فروشگاهی مکمل خوبی برای رسانه­های دیگر هستند. تبلیغ در مراکز خرید دستاوردهای متعددی برای تولید کنندگان، خرده فروشان و خریداران دارد. که از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تقویت تصویر برند در ذهن مخاطبان.

- تقویت ماندگاری نام شرکت و کالا در ذهن مخاطبان.

- جلب توجه مخاطب به محصول.

- تحریک خرید کالا.

- ترغیب مخاطب در جهت خرید لحظه­ای و فروش سریع محصول.

به طوری کلی ابزارهای تبلیغاتی محیط فروشگاه را می­توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول سازه­هایی هستند که به صورت ثابت و دائمی در فروشگاه­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. گروه دوم شامل سازه­هایی است که موقتی و در یک محدوده زمانی مشخص استفاده می­شوند. و نهایتا گروه سوم شامل رسانه­های فروشگاهی از قبیل چرخ دستی هستند که چنانچه با کمی خلاقیت همراه شوند جذابیت قابل توجهی پیدا خواهند کرد.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

آپ­آرت در بسته­بندی

آپ­آرت در بسته­بندی:

آپ­آرت اصطلاحی است که در اروپا به نقاشی­های انتزاعی و آثاری مانند آثار ویکتور وازارلی اطلاق می­شد که اساس آن خطای دید می­باشد. در این شیوه هنرمندان با استفاده از خطوط و سطوح رنگ­آمیزی شده درخشان و اشکال هندسی کوچک یا بزرگ­شونده و نیز نوارهای که به ترتیب ضخامت آنها کم یا زیاد می­شود و به صورت لرزنده پیش­آمده و یا پس می­روند، در بسته­بندی کالاها نیز استفاده می­شوند.

به­عنوان مثال بسته­بندی برخی سیگارها نیز که خطوط یک طرف آنها نیم­دایره و در قسمت دیگر ربع­دایره است می تواند دیده­های خارج از واقعیت انتزاعی را در مخاطب ایجاد کند.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

عطر و ادکلن

The colors - of the packaging and of the liquid perfume - also interfere in the time of buy a perfume or cologne.رنگ - از بسته بندی و از عطر مایع - همچنین در زمان خرید یک عطر یا ادکلن دخالت داشته باشد. It is they who will dictate any change in the consumer profile. این آنها هستند که هر گونه تغییر در مشخصات مصرف­کننده تعیین می­کند.    برخی ویژگی­های مشترک توسط مطالعه تنفس عطر نشان می دهد از ویژگی­های عطر شناخته شدند ، صرف نظر از نام تجاری، یک عطر که دوام بیشتری دارد با رنگ­های تیره­تر بسته­بندی می­شود.

See the list of the colors of the packaging and their meanings:مشاهده لیستی از رنگ­های بسته­بندی و معانی آنها :

Colors for traditional masculine men cologne.رنگ برای عطر مردانه.

Gold: Gold Points, glamor, status and power.طلا: طلا امتیاز ، زرق و برق مقام و قدرت. Men are more striking, warmer.قابل توجه بیشتر مردان. Ideal for those who like to stand out.

Silver: Modern, practical, dynamic yet elegant.نقره ای: مدرن ، کارآمد ، پویا و ظریف. A gold ring draws more attention than a silver, but this is nonetheless elegant and powerful.

Black: Elegant, sophisticated, self-assured.سیاه­: زیبا ، پیچیده ، مطمئن به­نفس.    

Brown: The same as the black, but is usually a more classic fragrance for a man more reserved and even more mature.قهوه­ای: همان سیاه و سفید ، ولی معمولا یک عطر بیشتر کلاسیک برای یک مرد بالغ.

Blue: Lighter, remember water, cleaning, purity.آبی: آب­، تمیزی­ و خلوص. Fragrances that give the feeling of freshness and bathed.رایحه که با احساس شادابی و یادآوری نیرومندی و قدرت می باشد.

Green: Like blue, while clear, remember water and freshness, but remember waterfall bathing and sea, which is more vitality and more connected to nature.سبز: در حالی که روشن است، به خاطر آب، طراوت، حمام، آبشار و دریا، که بیشتر انرژی و زنده دلی را به همراه دارد. اما   وقتی تیره­تر شود، مردان بالغ را در نظر دارد.

Frosted glass: It seems just out of the refrigerator.شیشه یخ­زده: سرما، طراوت و نور.

Orange: Remember vitamin C (and citrus).نارنجی: به خاطر داشتن ویتامین ث (و مرکبات). حیات­، انرژی، حرکت.   این رنگ­، محرک­، برای مردم با انرژی­، فعال.

Yellow: Remember the Sun contagious and energizing.زرد: به خاطر داشتن خورشید مسری و انرژی زا.    تداعی طنز خوب، خوش بینی و رهایی از قید و تعهد.

Purple: This is the new color male.بنفش: این رنگ جدید مردان است.   در سال­های اخیر، یاس بنفش، که قبلا رنگ زنانه، با موفقیت در عطر مردان ظاهر شد.    این نماد عزت، ایثار، تقوا، صداقت، معنویت و پاکی است.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

بیلبورد

بیلبورد                                                                                                      

بیلبوردها یا همان تخته اعلانات بزرگ، از جمله وسایل و ابزارهای تبلیغاتی ثابت و نصبی به حساب می­آیند. هزینه اندک و تناسب آگهی­های آنها با توجه به تقسیمات و بخش­های مختلف جغرافیایی و فرهنگی، در کنار تناسب فصلی و زمانی آگهی­ها، از جمله امتیازات بیلبوردها به­شمار می­آید. همچنین اندازه بزرگ بیلبورد این امکان را فراهم ساخته است که بتوان کالایی را در اندازه واقعی آن و حتی بزرگتر به نمایش گذاشت و در نهایت تاثیر مطلوب­تری نیز بدست آورد. لازم به ذکر است که امروزه بیلبوردهای سه­بعدی خلاقانه، از بهترین و موثرترین مدیوم­های رسانه­ای محسوب می­شوند.

بیلبوردها متناسب برای کالاهای عمومی و پرمصرف نظیر لوازم خانگی، نوشابه، مواد غذایی و نظایر آنها به حساب می­آیند. البته بیلبورد محل ارائه اطلاعات کامل به رهگذران نیست و تنها باید در راه فعال­سازی نیازها در ذهن مخاطبین کوشش کند. تا در صورت لزوم به دیگر ابزارهای تبلیغاتی مراجعه شود.       

در طراحی یک بیلبورد خوب و کارآمد رعایت چند نکته حائز اهمیت است که رعایت اندازه بیلبورد با توجه به فضای اطراف و سرعت وسایل نقلیه عبوری و فاصله آن تا جاده و خیابان و رهگذران، دقت در اصول زیبایی­شناسانه بصری از دیدگاه مخاطبین و حتی الامکان آرامش بخش بودن برای آنها، استفاده مناسب و به­جا از نمادها و المان های قابل فهم از سوی مخاطبین، استفاده از رنگ­های متناسب با موضوع و غیر­همسان با محیط اطراف، توجه به فضاها و ساختمان­ها و نگاره­های فرهنگی و یا تبیلغاتی پیرامون بیلبورد به منظور عدم پوشانندگی آنها، توجه به اندازه فونت­ها و نقوش و نمادها به منظور خوانایی کامل از سوی مخاطبین، از جمله این موارد است.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

پوستر 5

موارد استفاده پوستر

1- اعلان­های تبلیغاتی، در جهت فروش محصولی خاص و یا آگاهی و اطلاع­رسانی همگانی در راستای کالایی ویژه.                                                                                

2- اعلان­های مربوط به هنرهای صحنه­ای و نمایشی مانند تئاتر، موسیقی، سیرک و سایر برنامه­های فرهنگی و هنری. که جهت آگاه­کردن مردم از این برنامه­ها از پوستر استفاده می­شود و البته برای تئاتر، اغلب با نوشته­ها و تصاویر نمادین و برای سینما و سیرک با کمک تصاویر و رنگ­های مهیج، این امر صورت می­گیرد.                                                                               

در کل می­توان گفت که پوستر از عمده­ترین ابزارهای نصبی محیطی بوده و برای پیام­های عمومی و همگانی ابزار مناسبی می­باشد. پوستر باید به طور صریح و آشکار ارتباط ایجاد کند، تا توجه بیننده را به خود جلب نماید. پوستر یا اطلاعیه تنها باید بخش کوچکی از متن را داشته باشد تا خواندن آن سریع و آسان باشد. و حتی برخی از کارشناسان، تعداد کلمات تیتر آن را حداکثر 6 کلمه دانسته­اند.

پوستر نیز همچون آگهی­های تبلیغاتی باید بیننده را در برابر خود متوقف کند، برایش جالب بوده و او را به کنش وادارد. مثلا وی را به بازدید از نمایشگاه یا سمینار، خرید کالایی خاص و یا بهره­گیری از خدماتی ویژه ترغیب نماید. همچنین اگر قرار است که پوستر در کنار پوستر­های دیگری نصب گردد، ضروری است که کاملا متمایز و چشم­گیر باشد. پوستر باید دارای یک کانون اصلی و آشکار بوده و تمرکز را در دید مخاطب القا کند. البته اولویت دید باید براساس اهمیت موضوع درنظر گرفته شود.    

                                                                           

برخی ملاحظات ضروری در آغاز طراحی پوستر

1- دقیقا چه چیزی را قصد داریم به مخاطب انتقال دهیم؟                                        

2- آیا تصویر پیام را به درستی و به صراحت به مخاطب منتقل می­کند؟ زیرا ایده اصلی پوستر باید با عناصر ترسیمی تصویر یا حروف ارائه شود و تصویر نباید مبهم بوده و یا نادرست تفسیر شود. ما می­توانیم از تصاویر طنز­آلود، نمایشی و یا انتزاعی استفاده کنیم اما در هر صورت باید مفهوم را به سرعت و دقت ارائه دهیم.                                      

3- آیا حروف و شکل قلمی که برای متن پوستر انتخاب کرده­ایم، متناسب با جلوه صوری پوستر است؟ به جهت ایجاد تاکید و تشدید اطلاعات مهم می­توان از یک حروف واحد اما با شکل­ها و اندازه­های مختلف استفاده کرد. عنوان نیز با حروف سیاه و بزرگ بلافاصله چشم را به خود جلب می­کند و به اصطلاح چشمگیر باشد.                                           

4- آیا شرح تصویری که انتخاب کرده­ایم با محتوای پوستر همخوان است؟ آیا اطلاعات کلامی به ترتیب اهمیت آن انتظام یافته­اند. آیا ترتیب اطلاعات را به­صورت منطقی و متناسب با اندازه و موقعیت حروف ارائه داده­ایم. آیا شرح تصویر و صفحه­آرایی توجه مخاطب را از یک بخش اطلاعات به بخش دیگر منتقل می­کند. اگر اطلاعات ارائه شده در پوستر باعث سردرگمی شود، عملا مخاطبش را از دست خواهد داد و پوستر ناکارآمد و بی­فایده خواهد شد.                                                                

5- آیا پوستر برای دوباره دیدن مناسب است؟ و آیا مخاطبین بیش از یکبار به پوستر نگاه خواهند کرد. آیا می­توان این پوستر یا آگهی را بر دیوار خانه خود برای مدت طولانی آویزان کرد. آیا پوستر، تخیل نابی است که آن را منحصر بفرد و جذاب می­کند. اگر طرح، ابداعی و خلاقانه باشد مردم نه تنها به آن نگاه خواهند کرد، بلکه مایلند آن را برای خود نگاه دارند. لازم به ذکر است که برای طراحی پوستر هیچ قاعده و ضابطه خاصی وجود ندارد. اما یک طرح موفق پوستر، بر تخیل و نمایش اطلاعات مبتنی است و مهم­ترین عامل در طراحی یک آگهی و یا پوستر این است که توجه مخاطب را به خود جلب کند.    

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

پوستر 3

ویژگی­های پوستر:

1- توجه بیننده را به خود جلب کند و وی را به پیگیری و خواندن آن ترغیب کند.

2- به شیوه ای منطقی دارای نظم با شد.

3- مخاطب را در برابر خود متوقف کند.

4-  به خوبی مخاطب خود را بشناسد.

5-  بتواند با مخاطب خود ارتباطی راحت و به دور از معما و گنگی، برقرار کند.

6-  نوشته هایی که جهت خوانده شدن ایجاد شده اند خوانا باشند.

7-  آمیزش جذابی از حروف و تصاویر را به نمایش بگذارد.

8- به خوبی عناصر اصلی طراحی را به خدمت بگیرد.

9- بتواند به نحو احسن مفهوم اصلی پیام را به مخاطبین خاص خود منتقل کند.

10- علاوه بر دید بصری، تفکر مفهومی را نیز در بیننده القا کند.

به هر شکل پوسترها باید به گونه ای با شند که بتوانند در انتقال پیام تا ثیر گذار باشند.

با وجود پیشرفت صنعت تبلیغات از جهت تنوع وسایل اطلاع‌رسانی، و پیدایش نرم‌افزارهای رایانه‌ای در خدمت به تبلیغات، پوستر، کماکان، جایگاه و مرتبه والای خود را به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم و تأثیرگذار گرافیک حفظ کرده و وجود موزه‌های معتبر پوستر و مسابقات جهانی پوستر و غیره... شاهدی بر این مدعاست.

پوستر به دلیل ویژگیهای خاص خود، در امر اطلاع‌رسانی، نزد مخاطب همواره یکی از ابزارهای قدرتمند در جهت تبلیغات تئاتر است. به‌طوری که می‌توان گفت هیچ نمایشی بدون پوستر، هویت پیدا نمی‌کند، و بعد از پایان نمایش این پوستر است که سند تصویری و اطلاعاتی از لحاظ نام کارگردان، نویسنده، بازیگران و ... باقی می‌ماند. اما، پوستر، زمانی ماندگار خواهد بود، که علاوه بر جنبه اطلاع‌رسانی، بتواند به لحاظ زیباشناسی، یک اثر تجسمی، در نزد مخاطب باقی بماند.

هر یک از شاخه‌های گرافیک، ویژگی خاصی در ساختار خود را می‌طلبند. از بارزترین ویژگی یک پوستر، قابل فهم و رسا بودن، امکان خوانش حروف و نوشتار آن بدون هیچ ابهامی در کمترین زمان ممکن، در خدمت موضوع قرار گرفتن و ... است که در یک طراحی هنرمندانه اعلان را به شکل یک اثر تجسمی ارتقاء می‌دهد.

در شروع کار پوستر قبل از هر کاری باید فکر و تجسم دقیقی از آنچه می­خواهید داشته باشید. اطلاعات مهم و کلیدی را انتخاب کرده و به نسبت اولویت آنها را طبقه­بندی کنید. در جستجوی ایده­ای ناب و متفاوت بگردید و از تکرار ایده­های گذشته و استفاده از ترفند­های نخ­نما در بیان یک موضوع خودداری کنید. در ادامه فضاهای رنگی را به تناسب موضوع در یک کاغذ اتود نموده سپس ترکیب­های تصویری که انتخاب شده و یا می­خواهید طراحی کنید را در کادر پوستر خود مورد آزمون قرار دهید. نقطه کانونی و یا نقاط طلایی که می­تواند مخاطبان را جذب پوستر نماید را در نظر بگیرید. شیوه نوشتاری، انتخاب فونت و یا طراحی و اجرای فونت، تاکیدها، اشارات و غیره ... را در طراحی اولیه پوستر خود نشان دهد. پس از اتود اولیه، شروع به اجرای طرح و اتودهای ثانویه نموده تا عملکرد خود را در ایجاد فضا­های مناسب دیگر و یقین حاصل نمودن از استحکام کار، محک بزنید. حال پس از به وجود آوردن چند طرح محکم و مطالعه شده، می­توانید برای اجرای کار، قدم اولیه را بردارید. اکنون پوستر شما با عناصر ترکیب­یافته و هماهنگی شکل یافته است.

علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری از جمله شناخت ظرفیت­های بصری گوناگون چون خط، حجم، تعادل، توازن، تقارن و غیره...، اهمیت دارند. شناخت هارمونی رنگ­ها و متناسب ساختن آن با موضوع پوستر و یا محیط تاثیر­گذار بر آن، دارای اهمیت ویژه­ای می­با­شد. یا می­توان گفت شناخت منطقی خاصیت رنگ­ها و تاثیر روانی آن بر دید بصری مخاطب بسیار موثر در جذب دید بیننده خواهد بود. پوسترها با هر عنوانی که باشند باید حس و عواطف هنرمند را در خود جای دهند و هنرمند متعهد به دور از موضوعات رایج در بازار و کلیشه­ای، باید خلاق و نوآور بوده و همیشه آماده ارایه موضوعات جدید با تکنیک­های نو، برای مخاطبین خاص خود باشد. لذا هنری جای تفکر و تامل دارد که بتواند با جامعه اطراف خود برخوردی تازه و ارتباطی سازنده داشته باشد. سعی و تلاش یک هنرمند باید براساس استانداردها و ساختارهای تعریف شده، ولی با معیار و اسلوب جدید باشد.

همچنین یک پوستر بهتر است که بیانش غیرمستقیم بوده و فرصت کشف و درک را از بیننده نگیرند. می­بایست در پوستر تنها تصاویری کلیشه­ای نبوده و با شعارهای کلیشه­ای­تر تزیین نشده باشند.

پوستر بعد از اینکه پیام خود را می‌رساند باید یک لحظه دلچسب تصویری برای مخاطب ایجاد کند اینجاست که پوستر بعد از زمان و مکان، تبدیل به یک اثر تجسمی می‌شود. و این نکته جزء ظریف‌ترین و حساس‌ترین بخش­های طراحی پوستر است. در واقع این محدودیت­های پوستر در بخش طراحی است که این شاخه گرافیکی را در زمره مشکل‌ترین و حساس‌ترین بخش­های آن قرار می‌دهد. باید بدانیم عابران برای دیدن پوستر به بیرون نمی‌آیند بلکه این پوستر است که باید خود را معرفی کند.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

پوستر 2

از جمله عناصر مهم در طراحی یک پوستر:

الف) توازن و تعادل: ایجاد ارتباط بصری بین عناصر تشکیل­دهنده پوستر که به دو صورت توازن متقارن و توازن غیر متقارن می­باشد.

ب) وحدت: تمام قسمت­های پوستر باید نوعی یگانگی را نشان دهند، برای رسیدن به وحدت باید به موارد زیر توجه کرد و آن را به کار گرفت:

1- سیال نمودن حرکت چشم در عبور از یک بخش به بخش دیگر پوستر

2- استفاده از رنگهای هماهنگ مناسب موضوع

3- استفاده از شیوه های خلاقانه ترکیب عناصر تصویری که متناسب با موضوع، محتوا و مخاطبین باشد

ج) حرکت: شکل­دادن به اجزاء متشکله به گونه ای که بی اختیار نگاه بیننده از یک سو به سوی دیگر (همانطور که مورد نظر طراح بوده) جذب شود.  موارد زیر در ایجاد حرکت نقش اساسی دارند:

1- بکار بردن خطوط جهت دار که چشم را هدایت کند.

2- اضافه کردن تصویری که حرکت را تداعی کند.

3-گروه بندی عناصر موجود در کار.

د) تاکید: اختصاص درجات متغیر اهمیت به هر یک از عوامل متعدد تشکیل دهنده پوستر را تأکید می­گویند. این کیفیت از عوامل زیر بدست می­آید:

1-  استفاده از اشکال و فرمهای جذاب متناسب موضوع

2-  استفاده از فضای خالی به مقدار کافی

3-  استفاده از اندازه و رنگ­های متضاد در ایجاد عناصر تصویری و نوشتار

4-  ترکیب و ایجاد یک عنصر تاکیدی در صفحه

5-  به کارگیری خلاقانه و بجا و یا تغییر مناسب فونت به گونه­ای که بتواند تاکید و توجه بیشتری را تداعی کند.

6- جاذبه مخصوص یا یک احساس همراه با ایده ای خاص در جهت کنجکاوی و جذب بیننده

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

پوستر

پوستر

پوستر در زبان انگلیسی، آفیش در زبان فرانسه، پلاکات در زبان آلمانی، آگهینه در زبان فارسی سره و یا اعلان واژه پیشنهادی استاد مرتضی ممیز، نوعی ابزار تبلیغاتی بوده و به معنی آگاهاننده می باشد و بعضا با عنوان آگهی دیواری و یا تنها، واژه آگهی در محافل هنری بکار می­رود. همچنین اتین سوریو استاد زیبایی­شناسی دانشگاه پاریس در مورد پوستر چنین می­گوید: به برگ، ورقه و کاغذی که بر روی دیوار چسبانده می­شود، تا اطلاعاتی را در دسترس همگان بگذارد، پوستر می­گویند. 

در اواخر قرن نوزدهم میلادى بر اثر تحولات مصورسازى و پیوند نزدیکى که بین نقاشى و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه­اى موسوم به پوستر به­وجود آمد، تا به­عنوان نوعى طرح گرافیکى به­مقوله نمایش و تبلیغ بپردازد و در آن تصویر و کلمات به شکل مختصر، مرتبط با یک مفهوم واحد و به یادماندنى بکاربرده شوند.

سابقه پوسترهای چاپی در ایران با آگهی­های همگانی همراه است که به صورت اطلاعیه­های چاپی دولتی و غیر دولتی، در معابر و مجامع عمومی نصب می­شدند تا پیامی را مانند اطلاعیه­های مربوط به نظام وظیفه در معرض دید عموم قرار می­دادند. این نوع آگهی­ها غالبا عاری از عناصر بصری جالب بوده و صرفا مطالب مفصلی را با حروف یکنواخت ارائه می دادند. نخستین پوسترهای مصور هم از لحاظ هنری ارزش چندانی نداشته و محدودیت فنی چاپ در آن زمان از رشد پوستر­سازی جلوگیری می­کرد.

همانطور که گفته شد، پوستر صفحه­اى است که بر روى دیوار نصب مى شود تا مفهومى را در رساترین و ساده­ترین شکل ممکن انتقال دهد و بر این اساس از لحاظ موضوع و مفهوم کاربردی، دنیای پوستر به بخش­های متعددی مانند پوسترهای فیلم، پوسترهای تبلیغاتی کالاها، پوسترهای آموزشی، پوسترهای سیاسی و پوسترهای مذهبی تقسیم شده است. پوستر به دلیل سرشت هنری و تبلیغاتی خود جایگاه ویژه­ای در هنرهای تجسمی دارد و از آنجا که دارای این دو خصیصه در کنار هم می­باشد، لذا در دو قلمرو زندگی امروز بشر فعال بوده و لذا در هنگام طراحی آنها باید به موارد کاربرد و نوع مخاطبین، توجه کاملی را معطوف داشت.

پوسترها نخستین هنر پاپ بوده و به­عنوان هنری برون­گرا به زندگی و ملزومات عادی آن توجه ویژه­ای نشان دادند. مهم­ترین ویژگی پوستر که آن را از نقاشی متمایز می‌سازد، این است که پوستر از خبری حکایت دارد که قرار است هر چه فوری‌تر و رساتر به مخاطب منتقل شود. انتقال اطلاعات، ویژگی خاص پوستر است و پوستر با هدف مشخص طراحی می­شود تا بتواند مجموعه­ای از اطلاعات دقیق و مناسب را به مخاطبان انتقال بدهد و در کنار انتقال اطلاعات، قدرت تحریک مخاطب را داشته باشد.

ابزار طراح پوستر، کلمه و تصویر است که هر کدام نشانه‌ای بوده و معنایی دارند. پوستر سعی می­کند از نظام­های نشانه­ای متفاوتی استفاده کرده و زبان­های گوناگون را جمع و زبانی پیچیده ایجاد کند. اولین نظام نشانه­ای، کلام نوشتاری است که معمولا پوسترها از آن برخوردار هستند. دومین نظام، نظام تصویری است که در ساخت پوستر استفاده می شود؛ یعنی استفاده از نقاشی، فتوگرافی و شگردهای گرافیکی که به صورت تلفیقی می­تواند در تولید پوستر به کار گرفته شود. با توجه به این که معناها در هر واژه و تصویر، ذاتی و طبیعی نیستند و بعضا قراردادی هستند، می‌توانیم به امر خطیر طراحی پوستر پی‌ببریم و بدانیم که یک طراح چقدر باید به نشانه‌های فرهنگ و جامعه مخاطب تسلط داشته باشد تا بتواند با زبان تصویری و در قالب رسانه‌ای همچون پوستر با آنها ارتباط برقرار کند و در پوستر خود با حداقل عناصر تصویری، حداکثر قدرت بیان را پدید آورد. لازم است که بدانیم لایه­های فرهنگی جامعه، معنای پوستر را مشخص می­کنند. و لذا هر پوستر در هر جامعه­ای معنای خاصی دارد.

آنچه که در طراحی پوستر حرف اول را می‌زند، علاوه بر سازمان­دادن عناصر تصویری به گونه‌ای که نگاه بیننده را در کنترل خود بگیرد، شیوه بیان پیامی است که مخاطب از پوستر دریافت کند. با نگاهی به پوسترهای تبلیغاتی می‌فهمیم که در برخی از پوسترها اگر فرد، قیافه جذاب و یا کاریزماتیک داشته باشد، روی عکس یا تصویر او تمرکز دارند و در چنین حالتی می‌توان آن پوستر را از نظر روانشناسی تحلیل کرد. همچنین اشخاصی که چهره آشنایی برای عموم مردم دارند معمولا در پوستر روی چهره­هایشان کار می‌شود.

اگر چه تمام این­ها شرط‌های لازم هر پوستر می‌توانند باشند، اما خلاقیت، نوآوری و عمق تامل‌برانگیزی را در کلیت طراحی برای پوسترهای قوی و ماندنی لازم و ضروری است. بنابراین درخواهیم یافت، مهمترین مسئله که برای یک طراح پوستر وجود دارد، جست‌وجو و یافتن ایده‌های قدیمی و نو در بیان‌ آن موضوعی است که می‌خواهد به مخاطبان منتقل نماید، به­تعبیر دیگر هنر مدرنیته و کلاسیک برحسب موضوع با درصدهای متفاوت در کنار هم دیده می­شوند.

باید خاطرنشان ساخت که ارزش یک پوستر به نتیجه عملکردش در جامعه، مربوط است؟ و دوم اینکه میزان عمر آن چقدر است؟ یعنی اگر بعدها پوستری را دومرتبه ببینیم چقدر ظرفیت ماندگاری داشته و بعد از کاربرد اولیه به عنوان یک اثر قابل توجه باقی مانده است یا نه؟ البته ارزش اولیه پوستر مهم­تر است و همان کاربرد اول و اصلی آن است، زیرا ما برای آینده پوستر نمی­سازیم. براین اساس می­توان گفت که پوستر­ها آثار گذرایی هستند اما پاره­ای از آنها در عین گذرا­بودن ماندنی نیز خواهند بود.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

آرم

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

کاتالوگ

کاتالوگ                                                                                                         

به یک و یا چند صفحه که توضیحات مختصری از کالا و خدمات تبلیغ شده را دارند، کاتالوگ گویند. کاتالوگ به کمک تصاویر و جملاتی کوتاه و مختصر، پیرامون گروهی از کالاها و یا مجموعه­ای از خدمات، اطلاعات لازم را به مخاطب می­دهند. کاتالوگ­ها قابلیت حمل و نقل راحت توسط هر فردی را داشته و می­توانند تا­ زده و یا صحافی شوند. کاتالوگ نسبت به بروشور از تعداد عکس­های بیشتری برخوردار بوده و در برخی از موارد، کالاهای همسان و یا از یک گروه تولیدی را با توضیحات مختصری معرفی می­کنند. در حالیکه بروشور مطالب بیشتر داشته و در برخی موارد دستورالعمل استفاده از آن را در برگه­هایی با اندازه­های گوناگون و روش­های چندنا زدنی ویژه به مخاطب عرضه می­کند.

کاتالوگ­ها نیز در مقایسه با سایر ابزارهای تبلیغاتی قیمت زیادی ندارند. اما به علت کیفیت بهتر و هزینه بیشتر تولید و چاپ، پخش و توزیع آنها در مقایسه با تراکت­ها دقیق­تر صورت می­گیرد.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

بروشور

بروشور                                                                                                    

براساس فرهنگ لغت انگلیسی کالینز، پُمفِلِت، جزوه یا کتابچه، حاوی خلاصه اطلاعات و یا معرفی کالا و خدمات است. بروشور نوعی نشریه موردی است که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مناسب به مخاطبان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بروشور نوعی تبلیغات چاپی نظیر کاتالوگ می­باشد که هر سازمان انتفاعی و یا غیر­انتفاعی برای رساندن پیام­های کلیدی خود به مخاطبین هدف، به آن نیاز دارد. با این تفاوت که توضیحات بروشور بیشتر و بالطبع صفحات آن افزون­تر بوده و هدف آن ترویج اطلاعات و یا تبلیغ یک محصول و خدمات است.                                                                    

یک بروشور، تاکتیکی با اهداف خاص است. به عنوان مثال، بروشور­ می‌تواند کارمندان را در مورد سیاست­های شرکت آگاه کرده و مشتریان را از تولیدات جدید آگاه سازد و یا اعضای یک اجتماع را برای استفاده از برنامه ارائه­شده توسط یک سازمان غیر­انتفاعی، ترغیب کند. بروشورها مقدار مشخصی از اطلاعات را با یک توالی منظم پنل­ها به خواننده، انتقال می­دهند. هر پنل خود مستقل و با ترکیب­بندی کامل است،  ولی در کل با دیگر پنل­ها، یک ترکیب­بندی کاملی را می­سازند.

بروشورها معمولا به طور فردی و مستقیم بین مخاطبین هدف و یا از طریق پست، توزیع می‌گردند. و یک پیام کامل کلیدی را به­سوی مخاطبین خاص و هدف­گیری شده، ارسال می­کنند.

بروشورها به سبک­ها، اشکال­ و اندازه‌های گوناگون تولید می‌شوند. و بر­اساس نوع طرح می­توانند ساده، تک رنگ و چند لتی ساده و یا چند رنگ و بر روی یک کاغذ سفید و یا بر روی کاغذ­های گلاسه و گران قیمت، چاپ شوند. همچنین بروشور­ها می‌توانند به چند روش تا زده شده و محدود شوند. انتخاب سبک حروف، خطوط هادی، صفحات و رنگ­آمیزی، کلیپ­آرت و طرح­های رنگی، می­تواند پیام بروشور را، به­خوبی به مخاطب برساند. زیرا هنگامی که بروشوری برای فروش و یا شرح تولیدات و خدمات شرکتی طراحی می‌شود، باید به وضوح پیام درستی داشته و مهم­تر از همه، خدمات و یا تولیدات شرکت را بفروشد و در مورد آنها توضیح دهد.

بروشورها به دو منظور ذیل طراحی و استفاده می شوند:

1- به­عنوان یک ابزار بازاریابی برای اعلان خدمات یا تولیدات.

2- به­عنوان یک ابزار تهیه اطلاعات جهت آگاه ساختن مردم درباره موارد بخصوصی مثل ایدز، سل و غیره.

 

برخی نکات لازم در طراحی بروشور

مانند سایر ابزارهای تبلیغاتی ابتدا باید از خود بپرسیم که هدف از این بروشور چیست؟ و به چیز می‌خواهیم دست پیدا کنیم؟ چه پیامی را می‌خواهیم منتقل کنیم؟ مخاطبین مورد نظر چه کسانی هستند؟ مشتری چگونه از این محصول یا خدمات استفاده خواهد کرد؟ چه اطلاعاتی در متن باید لحاظ شود؟ برای ارائه پیام و میزان اطلاعاتی که باید در متن جای گیرد، کدام قطع از همه مناسب تر است؟ آیا می­خواهیم برای جذاب­تر کردن جلد بروشور از تصویر استفاده کنیم یا از یک طرح و نقش ساده؟                                              

طراحی بروشورتان را به دقت برنامه‌ریزی کنید. صفحه جلد باید جذاب و حاوی نام، خدمات تولیدات و عکس یا تصویر و دیگر اطلاعات مربوطه باشد. به­خاطر داشته باشید که اغلب مردم تمایلی به خواندن جملات بلند ندارند. و لذا در شیوه نگارش بروشورتان، جملات کوتاه و بجا بکار ببرید و فقط اطلاعات لازم را بدهید. از کلمات پرکششی مثل پس‌انداز و ذخیره، جدید،‌ نتایج سودمند، ضمانت، تأیید شده، فروش و غیره استفاده کنید. و همیشه از کس دیگری بخواهید بروشورتان را غلط‌گیری کند تا اطمینان حاصل کنید که هیچگونه اشتباه گرامری و تلفظی وجود ندارد. همچنین در نوشتار از عناوین برای جلب توجه به قسمت­های بروشور خود استفاده کنید. این عناوین باید با اندازه فونت بزرگتر و به رنگی متفاوت یا تیره و بولد باشند.

هنگامی که از رنگ استفاده می‌کنید، مراقب رنگ­هایی که استفاده می‌کنید باشید. رنگ­های کامل، مثل زرد کامل و غیره، به سختی دیده می‌شوند. رنگ­های متن و پس‌زمینه‌ای که استفاده می‌کنید باید مکمل یکدیگر باشند. اطمینان حاصل کنید که رنگ جلویی متن،‌ خالص و هنگام قرارگیری در کنار رنگ پس‌زمینه مناسب چشمان مخاطبین باشد. هنگامی که می‌خواهید کسی را با بروشور خود تحت تأثیر قرار دهید، کیفیت کاغذ نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند. به یاد داشته باشید هنگامی که کیفیت کاغذ پایین است، هر چقدر هم صفحه‌آرایی و غیره عالی باشد هیچ طرحی آن را کامل نخواهد کرد.

شیوه­های تا زدن بروشور بخش مهمی از فرایند طراحی بروشور است. حاشیه­ها و لت­­ها باید به نحوی باشند که وقتی تا می­خورند، طرح کلی و اندازه­ها همچنان حفظ شود. در برشورهای 3 لتی باید 3 ستون با فاصله ستون­هایی به اندازه 1سانتی­متر و یا دو برابر پهنای حاشیه باشد. اطلاعات باید به ترتیب اهمیت نظم یابند و ساده و صریح ارائه شوند و صفحات باید از نظر بصری متعادل و متوازن بوده و با دیگر صفحات هم­خوان باشند. تصاویر و عکس­ها باید با متن هماهنگ بوده و جلوه بصری صفحه را تقویت کنند و نباید متن و اطلاعات را تحت الشعاع قرار دهند. و در انتها لازم به ذکر است، بروشور را به نحوی نگاه کنید که گویی شما خود مخاطب نهایی آن هستید. البته این مورد نه تنها در مورد بروشور که در مورد سایر ابزارهای تبلیغاتی نیز باید لحاظ شود.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

غرفه نمایشگاه

رعایت معیارهایی برای حضور بهتر در نمایشگاه

- تخمین، تعیین و تامین فضای لازم برای غرفه.

- طراحی هنرمندانه غرفه و دوری از تزیینات زاید.

 - نمایش چشمگیر کالا در غرفه حتی الامکان به صورت سه بعدی

- غرفه نه ویترین است و نه تابلوی نقاشی، بنابراین آرایش آن بایستی به شکلی باشد که پیام رسان، گیرا و گویای اهداف شرکت از تولید محصول باشد.

- تجهیز غرفه بایستی بر اساس فکر، تجربه و هنر باشد. بنابراین هماهنگی میان رنگ ها، کالاها و دیوارها در تجهیز غرفه باید مورد توجه قرار گیرد.

- از آویختن کاتالوگ، جعبه، پوستر به دیوار غرفه حتی الامکان پرهیز گردد.

- ظاهر غرفه باید کنتراست داشته و بازدیدکنندگان را جلب  و جذب کند و در عین حال از درون آرام­بخش و هارمونی باشد. (مانند کتاب و مجله)

 - ماهیت و اهداف شرکت باید در نحوه تزیین مشخص باشد.

- همه وسایل مرتب بوده و به آسانی در دسترس قرار داشته باشد.

- محل نمایش باید به طوری باشد که همه به طور یکسان آن را ببینند.

 - پرهیز از انباشت کالا در غرفه.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

غرفه آرایی

اصول طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

طراحی غرفه و ساخت یک غرفه نمایشگاه امروزه اهمیت بسیار زیادی برای اغلب شرکتها دارا می­باشد. زیرا با تخصصی­شدن نمایشگاه­ها در سالیان اخیر و خیل شرکت­ها در هر نمایشگاه با موضوعات مرتبط باعث گردیده است که برخی از شرکت­ها با یک برنامه ریزی بسیار دقیق حضور پر رنگتری را در یک نمایشگاه از خود به نمایش گذارند . و این موضوع تنها به تولیدات آنها مربوط نمی­باشد. در واقع اینکه چگونه تدبیری بیاندیشم که درصد بیشتری از بازدید کنندگان را جذب محصولاتمان و فعالیت­هایمان کنیم یکی از مهمترین مسائلی است که پیش از حضور در یک نمایشگاه باید با آن اندیشد. برای داشتن بازدید بیشتر از غرفه خود باید تدابیری بیاندیشیم که بیشتر دیده شویم.

 

نکاتی در مورد طراحی غرفه های نمایشگاهی

- غرفه انبار نیست. طراحی غرفه چیزی بسیار فراتر از پر کردن فضا با اشیای موجود در انبار سازمان است.

- غرفه اثر هنری است. غرفه می‍تواند محل تجلی هنری طراح و نشان دهنده سطح دانش و بینش فرهنگی هنری و سلیقه وی باشد. غرفه لباس کارفرماست و طراح موظف است بهترین طرح دوخت را برای آن ارائه دهد.

- ایده خلاقانه محور طراحی غرفه است. ایده خلاقانه فرآیند پیچیده‍ای دارد و ایده‌یابی دارای روش‍هایی است که به مطالعه نیاز دارد. طرح باید بتواند مخاطب را در غرفه نگه دارد وپاسخگوی افکار و احساساتش باشد. برای درک این نکات باید مدت زیادی تحقیق کرد و با خدمات و محصولات به نمایش درآمده، فرآیند کار، یا هر چیز مشابه دیگر در مجموعه کارفرما آشکار شد.

- جزییات در غرفه به خوبی دیده می‍­شوند. نمی­توان غرفه را همین جوری طراحی کرد، مخاطب آنقدر به اشیا نزدیک می‍­شود که تمام سهل‌انگاری‌ها را می‌بیند.

- در نمایش یک چیز معمولی نباید غلو شود. گاه کیفیت محصولات کارفرما بسیار پایین­تر از حد انتظار است، در این حالت‌ها بهتر است به شکل مودبانه از او خواسته شود که نمونه‌های بهتری را در اختیار بگذارد.

- گاه سکوت و خلوت بهتر است. روش‍­های طراحی مینی‌مال گاه چنان آرامشی در مخاطب ایجاد می‍کند که چاره‍ای جز ایستادن در غرفه ندارد. نمایشگاه‍­ها اغلب مکان­هایی پرآشوب و هیاهو با رنگ­‍­ها و نورهای گوناگون‍­­اند که بیینده را عصبی می‌کنند. طراح بهتر است خود را جای مخاطب بگذارد. غرفه کارزار طراحی است و تنها از عهده افراد چابک و حساس برمی‌آید.

- سیستم‍های مدولار و پیش‍­ساخته توصیه نمی‌شوند. استفاده از این سیستم­ها گاه خوب و گاه بسیار بد است. در حال حاضر این­طور شده که طراحان از سر تنبلی یا کم‌سوادی، از این سیستم‌ها استفاده می‌کنند. این یک روش خوب است به شرطی که فکر شده باشد و برای غرفه خودتان بومی‌سازی شده باشد یا اینکه هدف خاصی را تعقیب کند.

- فرم، نور، رنگ و بافت و صدا و بو عوامل طرح غرفه‌اند. فرم، نور، رنگ، بافت، صدا و بو مصالح کار طراح غرفه هستند برای رسیدن به طرح خوب. اگر شکل یک غرفه ارتباطی به کالا نداشته باشند، غرفه‌ها حالتی بی‌حال پیدا می‌کنند و اگر خیلی جیغ بنفش باشند مبتذل می‌شوند. صدا عامل بسیار مهمی است و به راحتی از غرفه‌های اطراف به داخل غرفه ما می‌آید. بو نیز کاربردی مانند صدا دارد که توسط چشم درک نمی‌شود، اما تاثیرش روی انسان بسیار زیاد است. اگر غرفه‌ای شیک (به لحاظ بصری) ببینیم و از آن بوی نامطبوع دریافت کنیم چه عکس‌العملی نشان می‌دهیم؟ اگر در یک غرفه فروش لاستیک با ورود شما به قسمت نمایش، بوی سوختن لاستیک و صدای ترمز را بشنوید و همزمان خط ترمز لاستیک روی یک پرده ظاهر شود چه حالی می‌شوید؟ یا برای مثال در غرفه نمایش روغن‌نباتی به جای بوی سوختن روغن‌نباتی، بوی لیمو در فضا عطرآگین باشد؟

سلسله مراتب دیده‍ شدن اشیا و درک آن‌ها را نباید فراموش کرد. چشم انسان با ورود به هر فضا به سرعت دنبال چیزهای جدید می‌گردد، به همین دلیل اشیای نماشی و اشیای تزیینی را باید در جای مناسب گذاشت. بسیار مهم است که اول چه چیزی دیده شود و کجای مخروط دید چه چیزهایی دیده شود، تمرکزهای نوری در کجاست و کجاها و چه چیزهایی در سایه‌اند، دور و بر چه اشیایی خلوت و چه اشیایی شلوغ است، هر شی چقدر از زمان خیرگی نگاه را به خود معطوف می‌کند. اغلب غرفه‌های به ظاهر زیبا، بدون توجه به این اصول طراحی می‌شوند، اما هدف اصلی غرفه‌دار را تامین نمی‌کنند.

عمر غرفه محدود است. این نکته بسیار حیاتی است و نباید آن را با ساختمان دائمی اشتباه گرفت.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

رنگ و نور

رنگ و غرفه­آرایی

رنگ­ها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقی می­مانند. وسایل و تجهیزات و مبلمان و لوازم بکار گرفته شده در غرفه باید دارای رنگ و کیفیت ظاهری مناسب باشند. استفاده از رنگ­های مختلف درغرفه و چیدمان کالا باید همخوانی لازم را با یکدیگر و با موضوع اصلی نمایش غرفه داشته باشند. دراستفاده از رنگ­ها باید خصوصیات فرهنگی محل نمایش و تاثیر روانی آنها در روی بازدیدکنندکان و افراد غرفه را در نظر داشت. البته استفاده از رنگ­های گرم و شاد در غرفه جلب، توجه بیشتری می­نماید اما در نمایش کالا، تطابق رنگ با نوع کالا اثر بخش­تر خواهد بود برای مثال استفاده از رنگ قرمز برای کالاهای گرمازا و رنگ آبی برای کالاهای سرما آفرین سفارش می­شود­. همچنین تمایز رنگ غرفه با غرفه­های کناری نیز می­تواند در مجزاشدن و نمایش بهتر غرفه کمک کند.


نور
نور نیز همانند رنگ از عوامل مهم جهت جذب مخاطب می­باشد با نورپردازی می­توان جذابیت غرفه را افزایش داد­. با نور­پردازی مناسب علی­الخصوص نور ملایم می­توان فضایی آرام بوجود آورد و یا فضای آرام درون غرفه را از فضای شلوغ بیرون متمایز نمود اگر چه در جاهایی از درون غرفه­، می­بایست نوری متفاوت­تر و با شدت بیشتر و رنگ مشخص­تر استفاده نمود.

استفاده از رنگ­های متنوع در نور­پردازی توصیه نمی­گردد زیرا ممکن است توجه مخاطب را از کالا به سوی دیگر معطوف نماید. در نورپردازی با توجه به تاثیرات گوناگون نورهای مختلف­، باید تاثیرات روحی و روانی و میزان تولید گرما و یا آتش­زا بودن آنهارا مد نظر داشت­. در پردازش نور باید دقت نمود که بیننده دچار خیرگی نشود و از زوایای مختلف بتواند کالا یا دستگاه مورد نظر را بطور مطلوب مشاهده نماید .در نورپردازی از لامپ­ها و پرژکتور­های با قابلیت­های تولید نور زرد­، نور آبی و ... و فیلترهای مختلف استفاده می­گردد که هر کدام خصوصیات و کاربرد خاص خود را دارند و با توجه به نوع کالا­، دستگاه و نوع نمایشگاه متفاوت خواهد بود .

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

غرفه­آرایی

غرفه­آرایی

نمایشگاه پدیده­ای بر­آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه­ی انبوه کالا در سده نوزدهم ظهور کرد. در عصر مدرن مکان و فضا تعریف شده و بر این اساس معماری و ساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد­های متنوعی یافته که حول کنش ارتباطی در عرصه­های مختلف حیات بشری متمرکز شده است.

بیش از 150 سال از نمایشگاه هاید­پارک لندن که سرآغاز به نمایش در آوردن جهان تکنولوژیک بود می­گذرد. در ایران نیز فضاهای نمایشگاهی سنت و سابقه­ای چهل-پنجاه ساله دارند. و سالانه صدها نمایشگاه مختلف در سطوح شهری استانی، ملی و بین­المللی در کشور برگزار می­گردد.

در خصوص فضاهای نمایشگاهی به نظر می­رسد در ابتدا دو مفهوم فضا و نمایش بایستی تعریف شوند. تعریف فضا امری نسبی است و در جوامع مختلف می­تواند متفاوت باشد. بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد تعاریف زیادی از فضا وجود دارد. مثلا کیفیت تهی بودن و بزرگ­بودن به نحوی که بتوان در آن آزادانه حرکت کرد. مفهوم نمایش نیز بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از نشان­دادن چیزی در یک مکان عمومی برای مردم برای لذت­بردن آنها و یا برای اطلاع­رسانی و آگاه­کردن آنها. در نتیجه فضای نمایشگاهی جایی است که درآن نمایش نوآوری خلاقیت تکنولوژی و فناوری جدید تجارت و رقابت برای نمایش یا فروش عمده بازی می­کند.

به نظر می­رسد در رابطه با فضای نمایشگاهی از چند منظر می­توان بحث­کرد که شامل عملکرد و مکان استفاده کاربران قرارگیری آن در بافت و زمینه شهری فرم و ساخت و مقیاس و اندازه میشود.

▪ اولین نکته ای که باید در فضاهای نمایشگاهی دخیل باشد، مکان گزینی آنها در بافت شهری یا منطقه است.

▪ دوم : نقش و عملکرد این فضاها و ویژگی­هایی که آنها را از سایر عملکرد­های شهری متمایز می­کند

▪ سوم : ترکیب بندی و عناصر متشکله این فضاها (بیرونی) و ارتباطات فضایی (درونی) آنها که شامل هر دو فرم و عملکرد است

▪ چهارم : خمیر یا مفهوم و روح طراحی فضا­های نمایشگاهی

▪ پنجم : تاثیرات محیطی این فضا­ها بر پیرامون و بستر خود

▪ ششم : تاثیرات فناوری جدید و برتر در هر دوره در نقش و عملکرد طراحی و ساخت این بناها

 

نمایشگاه­ها انواع مختلفی دارند، که هدف از برگزاری آنها متفاوت می­باشند، به­عنوان مثال ایجاد بازاری متمرکز برای کلیه خریداران و یا نمایش برنامه­های فرهنگی و خدماتی مانند گردشگری از جمله این اهداف می­باشند. و از لحاظ مدت از چند روز تا چند ماه، می­توانند براساس موقعیت­ها و اهداف لازم برپا باشند. در کل نمایشگاه­ها چه بین المللی و چه تخصصی، محل برخورد خریداران و فروشندگان، متقاضیان و عرضه­کنندگان کالا و خدمات و به عبارت دیگر، نقطه برخورد عرضه و تقاضا می­باشند که برای مشاهده نمونه محصولات و مبادله اطلاعات بین افراد تشکیل می­شوند.

 

فواید نمایشگاه

- نمایش تفکرات دیگران

- نمایش فن آوری­های جدید

- نمایش شیوه­های جدید تولید

- جلب توریست

- کسب بازارهای جدید

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

رنگ و بسته­بندی

رنگ و بسته­بندی

برای دست­یابی به یک بسته خوب و ایده آل رنگ از عوامل بسیار اساسی می­باشد. رنگ­ها سریعتر و آسانتر از نام­ها و علائم در خاطر مانده و احساسات تمایلاتی که به وسیله آنها ایجاد می­شود به­حدی دقیق و ظریف است که با کلمات نمی­توان آن را بیان­کرد.

یک بسته­بندی باید با سبک بیان بصری و البته متناسب با شخصیت و فرهنگ مخاطب، و داشتن گرافیک با قدرت و ماهرانه همراه با رنگ­های خوشایند و موزن و در کنار طراحی تازه و نوین و در صورتی امکان خلاقانه، مورد توجه مخاطب قرارگیرد. همچنین مصرف­کننده باید بتواند سریعا متوجه ارتباط محصول و مصرف آن شده و اطلاعات لازم مد­نظر تولید­کننده را در اندک زمان لازم درک نماید. لذا چشم­گیر بودن در محل عرضه، داشتن نمادهای ماندگار و آشنا، داشتن اطلاعات لازم و کافی برای مخاطب بدون نیاز به توضیحات فروشنده.

رنگ وسیله عالی برای بهتر ارائه­کردن کالاست تصویر یک قطعه گوشت قرمز نهایت تازگی و شادابی آن را می­رساند و البته استفاده نابجا از رنگ­ها نیز که با فرم و شکل محتوای کالای درونی خود سازگار نباشند می­تواند عواقب ناخوشایندی در فروش مطلوب داشته باشند به­طوری که یک بسته مثلثی شکل اگر با رنگ آبی پیوند داده شده باشند توانایی ارائه خواص روانی احتیاط پذیر و ویژه مورد نظر را ندارد.

رنگ­ها نه­تنها خاصیت نمایاندن نوع محصول درونی خود را دارند بلکه می­توانند مزه، بو، شکل و حتی میزان حرارت کالای مورد نظر را به مخاطب القا کنند.

همانطور که گفتیم رنگ­ها می­توانند مبین مزه کالای خود باشند. به­عنوان مثال میوه­های رسیده شیرین بوده و میوه­های ترش سبز روشن می­باشد. و لذا این حس با توجه به انگیزه­های محیطی مخاطب که در ذهن وی جایگزین شده، به ­خوبی می­تواند چنین اطلاعات چشایی را برای بیننده بیان نماید.

رنگ­های که بیش از سایر رنگ­ها اشتها را تحریک می­کنند و برای مواد غذایی مناسب هستند، (بسته­بندی کالا و دکوراسیون) عبارتند از نارنجی، زرد روشن، قرمز و سبز روشن و نیز قهوه­ای روشن.

رنگ­های تیره و رنگ­های نامشخص معرف بوهای نامطبوع هستند.

زرد، نارنجی، قرمز، صورتی، ارغوانی و رنگ­های بینابین آنها که گرایش به گرما دارند در تماشاگر ایجاد حرارت ذهنی می­کنند. همچنین آبی و سبز و رنگ­های بین آنها با گرایش به سرما حس سرما را در مخاطب برمی­انگیزانند.

بنفش و به­ویژه بنفش کم­رنگ و نیز صورتی روشن مایل به بنفش تداعی بوی خوش داشته و لذا در بسته­بندی لوازم آرایش استفاده می­شوند.

رنگ­های دارای وزن نیز بوده و هرچه روشن­تر باشند سبک­تر و هرچه تیره باشند سنگین­ترند. و لذا رنگ­ها از سبک­ترین به سنگین­ترین عبارتند از: سفید، زرد، سبز، آبی، بنفش، خاکستری، قرمز و سیاه.

اما از لحاظ قدرت جذب بیننده ترتیب رنگ­های از بیشترین به کمترین عبارتند از: نارنجی، قرمز، آبی، سیاه، سبز، زرد، بنفش و خاکستری.

البته رنگ­ها برای بسته­بندی محصولات مختلف تناسبات ویژه­ای دارند و در هر بسته­بندی رنگ لازم با توجه به محصول قالب می­باشد.

البته جدول مذکور تا حدود بسیاری در کشورهای مختلف جهان به عنوان یک قانون ثابت در امر توسعه بسته­بندی و تجارت کاربرد ویژه­ای دارد و گرچه تا حدودی در برخی از نواحی و شهرهای مختلف دنیا بنابر رسوم و فرهنگ اقوام ساکن در آنجا می­بایست برخی از این قوانین رنگی را تلطیف کرده و بنا­بر ویژگی­های آنها تغییر داد. به عنوان مثال در برخی از کشورها که رنگ زرد، رنگ مذهبی شناخته شده و مقدسی به شمار می­رود دیگر نمی­توان تنها با انگیزه­های علمی و قوانین بین­المللی بسته­های زرد تولید­کرد.

بنابر عقاید و ذهنیات فرهنگی مخاطب که می­توانند به سن و سال آنها نیز مربوط باشد انتخاب رنگ­ها از ویژگی­های خاصی پیروی می­کنند به­طوری که رنگ­های شاد و زنده در سنین نوجوانی و جوانی و رنگ­های اشباع­شده، تیره و کم­درخشش که عموما از ترکیب رنگ­های اصلی با خاکستری­ها حادث می­شوند در سنین کهن­سالی و پیری مقبولیت دارند. و این مسئله از آنجا ناشی می­شود که کودک اولین رنگ­های را که درک می­کند رنگ­های اصلی بوده و با افزایش سن خاکستری­های کروماتیک را نیز می­بینند.

 

رابطه رنگ با مزه

رنگ­ها مزه­های مختلفی دارند که این مسئله از تداعی ارتباطی بین دیدن و حس چشایی آدمی در طی قرون متمادی ایجاد شده است و به اصطلاح یکی از انواع ماندالاهای ذهنی بشر می­باشد. این ماندالاهای براساس تجارب طبیعی و مشترک آدمیان حادث شده و در رشته­های مختلف هنری و خصوص بسته­بندی حائز اهمیت می­باشد.

شوری: رنگ زرد شاخص طعم شوری بوده و براساس طبیعت کویر و صحرا (رنگ قالب آنجا) و تشنگی حاصله، شناخته شده­ است. همچنین نمک به صورت شوره حاصل این گونه مناطق می­باشند. به­طوری که بسته­های نمک عموما زرد رنگ هستند.

رنگ خاکستری آبی آسمانی و سبز روشن نیز تا حدودی چنین خاصیتی دارند.

تلخی: رنگ سرخ تلخ و تند می­باشد و این به علت طول موج بالای آن بوده به­طوری که تمامی خصلت های قدرت و انرژی، سوزش و هیجان را به­وجود می­آورد و این خواص اغلب بعد از مصرف چیزهای تند مثل فلفل رخ می­دهد.

محصولاتی نظیر توتون نیز که بعد از مصرف طعم تند و تلخی دارند نیز در بسته­های سرخ رنگی قرار می­گیرند و البته نوع سرخی این بسته­ها حاکی از درجه غلظت طعم تلخ توتون آنها می­باشد. هرچه توتون تندتر باشد از رنگ آبی نیز در کنار آن استفاده می­شود و هنگامی که توتون­های به نحوی سبک شده باشند رنگ سفید در بسته­های َآن نیز مشاهده می­شوند.

رنگ طلایی و سفید علاوه بر خصوصیات درون معرف ارزشمند­ بودن و لوکس بودن این ماده می­توان باشد.

رنگ قرمز مانند هر رنگ دیگری در کنار سایر رنگ­ها معانی ویژه­ای می­گیرد به­عنوان مثال قرمز در کنار قهوه­ای برای شکلات و کاکائو مناسب بوده و در کنار سبز برای بسته­های چای استفاده می­شود.

همچنین رنگ آبی پررنگ، قهوه­ای و سبز زیتونی و بنفش نیز تا­حدودی تلخی را القا می­کنند.

شیرینی: همگان آبی را رنگ شیرین می­دانند و این خصلت به آب منتسب می­شود.

آبی اثری آرام بخش و تأخیری داشته و به تناسب غلظتش ویژگی­های متغیری دارد. این رنگ بر بسیاری از رنگ­های دیگری غالب بوده و اثر آرام بخش خود را سرایت می­دهد مگر آنکه رنگ دوم بسیار غالب باشد مانند رنگ قرمز.

مواد پاک­کننده، شوینده­ها و آب­معدنی، داروهای شیرین، قند و شکر در بسته­های آبی قرار داده می­شوند. همچنین رنگ­های زرد نارنجی و تونالیته­های آن تا قرمز چنین خصوصیتی دارند.

گس: سبز رنگ غالبی بوده و به اصطلاح دومینات نامیده می­شود و علی­رغم آنکه اکثر مساحت زمین آبی است، اما سبز چشمگیرتر بوده و رنگ حیات و طبیعت و جوانی و رشد می­باشد.

سبز دامنه­های روشنی و تیره­گی بسیار داشته و در ترکیب با رنگ­های دیگر می­تواند حالتی از سرما و گرما را تداعی کند. و در حالت متوسط رنگ ولرم عنوان می­شود.

تداعی حسی و روانی سبز برای اغلب داروها و لوازم آرایشی پاک­کننده و تقویتی به­کار می­رود. سبز منسوب به گیاهان خوردنی­ای است که نه شیرین هستند و نه شور (گس) آدامس­ها و شکلات­های منتول و نعناعی که طعنم نعنا و پونه داشته و احساس خنکی به فرد دست می­دهند، در بسته­های سبز بسته­بندی می­شوند.

در ادامه طعم­های رنگی را به طور خلاصه عنوان می­کنیم:

تندی: نارنجی و قرمز

ترشی: زرد مایل به سبز تا سبز مایل به زرد، لیمویی مایل به سبز.

شیرینی: آبی روشن و تن­های نارنجی مایل به زرد تا قرمز آلبالویی.

تلخی: آبی تیره، قهوه­ای تیره، سبز زیتونی و بنفش مایل به آبی. قهوه­ای، قهوه­ای سوخته

شوری: سبز روشن، آبی آسمانی، زرد، خاکستری متمایل به سبز روشن و یا متمایل به آبی روشن.

 

رابطه رنگ با بو:

فلفل: نارنجی

ادویه کم­بو: سبز

مواد خوشبو کننده: تنالیته­های بنفش

عطر: رنگ­های روشن خالص و ملایم

بوهای بد و ناراحت­کننده: (­برخی مواد صنعتی) رنگ­های تیره، گرم و نامشخص

 

رابطه وزن و حالت فرآورده با رنگ:

محتوی جامد و غلیظ: قهوه­ای تیره، آبی­تیره و رنگ­های تیره دیگر

محتوی مایع: سبز مایل به آبی (سبز سرد)

مایع ملایم و متراکم: صورتی

حالت پودری: قهوه ای مایل به زرد، اخرایی

 

رابطه با رنگ وزن اجناس:

رنگ­های زرد، سبز، آبی، بنفش، خاکستری، قرمز و سیاه به دنبال رنگ سفید به تدریج سنگین­تر می­شوند. و البته سفید کمترین وزن را داشته و سیاه سنگین­ترین رنگ حس می­گردد.

 

رابطه حرارت و رنگ:

قرمز نارنجی، گرم­ترین و سبز آبی، سردترین رنگ می­باشد.

 

رابطه رنگ با فرآورده:

ادویه ضعیف (کم­بو): سبز. و هرچه روشن­تر کم­بوتر.

ادویه قوی: سبز همراه با خاکستری، قرمز

فلفل: نارنجی

گوشت: رنگ واقعی گوشت تازه

بیسکویت: زرد و قهوه ای روشن.

شکلات: قرمز با همراه با نارنجی، قرمز همراه با قهوه­ای، قهوه­ای و هرچه تلخ تر تیره تر

غذای یخ­زده: سبز همراه با آبی و سفید.

میوه­ها: رنگ واقعی آنها.

آب معدنی: آبی همراه با سبز آبی، یا قهوه­ای اجری و یا زرد کم رنگ

ماکارونی: زرد، زرد همراه با نارنجی

ذرت: زرد، زرد همراه با قرمز، زرد همراه با سبز

شیر خوراکی: سفید همراه با آبی روشن و تیره.

قهوه: قهوه­ای همراه با طلایی ( برای گرانبها جلوه دادن آن)، قهوه­ای همراه با طلایی و قرمز.

کاکائو: قهوه­ای همراه با زنگ.

مواد مقوی و انرژی زا: قرمز همراه با نارنجی، قرمز همراه با آبی، قرمز همراه با ارغوانی.

صابون: صورتی، فیروزه ای، بژ، آبی­روشن، بنفش­روشن.

خشکبار: رکگ­های تیره و حاکستری­های کروماتیک براساس نوع خشکبار

لوازم آرایش: صورتی، بنفش­روشن و آبی­روشن

عطر: صورتی و بنفش­روشن.

مواد شوینده: آبی همراه با سفید و یا سبز­آبی.

خمیردندان: آبی همراه با سفید یا یک رنگ گرم.

کرم­های ویتامینه: سفید، سفید همراه با سبز، سفید با همراه با نارنجی و قرمز.

کرم­های ضد التهاب پوستی: بژ، آبی نقره­ای و سفید.

مواد پاک­کننده: آبی نیلی همراه با سفید.

ضدعفونی­کننده: آبی نیلی همراه با قرمز.

کرم­های ضد­آفتاب: نارنجی ، زرد تخم­مرغی و یا قهوه­ای زرد تخم­مرغی.

تیغ ریش­تراش: خاکستری فولادی

پوشاک نوزاد پسر: آبی­روشن همراه با سفید

پوشاک نوزاد دختر: صورتی روشن همراه با سفید.

سیگارهای نعنای: سبز­روشن همراه با سفید.

تنباکو: قرمز همراه با سیاه،، قهوه­ای تیره

سیگار: قرمز همراه با سفید، قهوه­ای­ها همراه با قرمز و زرد.

کودهای گیاهی: سبز، سبز همراه با قهوه­ای

داروهای قلب: آبی همراه با سفید.

سم: زرد همراه با سیاه.

حشره­کش: زرد همراه با سیاه.

پولیش: سیاه همراه با قهوه­ای یا زرد.

چربی حیوانی: زرد روشن، کرم.

چربی گیاهی: زرد متمایل به سبز.

نوشیدنی­های شکلاتی: قهوه­ای و زرد

محصولات یخ­زده : سفید و سبز مایل به آبی

میوه­ها: در حد امکان رنگ طبیعی آنها

محصولات پاک­کننده: آبی، سفید و یا سبز

صابون: آبی روشن، صورتی، فیروزه­ای و قهوه­ای و یا به رنگ اسانس درون آن

صابون مردانه: خاکستری و کرم تیره

خمیردندان: آبی و سفید و در صورت طعم دار بودن با نواری از رنگ اسانس موجود

لوازم آرایش: صورتی و آبی کم­رنگ و طیف های مابین

عطر: بنفش و بنفش کم­رنگ

محصولات مخصوص نظافت حمام: آبی نیلی ، قرمز و سفید

مسکن­ها: قهوه­ای و آبی­روشن

داروها: سفید و رنگ­های بسیار روشن

تقویت­کننده: قرمز، آبی، نیلی و نارنجی

حشره­کش: زرد و سیاه

محصولات مخصوص نوزاد: صورتی کم­رنگ و آبی­روشن

کرم ضد آفتاب: نارنجی، زرد طلایی ، رنگ­های قهوه­ای

تیغ ریش­تراشی: خاکستری فولادی و آبی متوسط

سیگار: قهوه­ای توتون، قرمز و سفید

خوردنی­های غذایی مانند فست فودها: رنگ­های گرم مانند نارنجی

رنگ­های ویژه: توسط برخی از کارخانه­ها و تولید کننده­ها براساس برخی مسایل و پارامترها اقدام به انتخاب رنگ مخصوص به­خود کرده که در تمامی کالاها و عناصر خدماتی آنها به چشم می­خورد.

لازم به ذکر است برخی از رنگ­ها در دنیای امروز با توجه به سلایق جهانی از قابلیت همگانی برخوردار شده و عامه­پسند گردیده­اند. به­عنوان مثال رنگ مشکی که در صنایع دستی سرخپوستان آمریکای شمالی کاربرد ویژه­ای دارد امروزه به­عنوان رنگ مکمل در کنار سایر رنگ­ها در تمامی دنیا به­منظور تشخص بخشیدن به آنها به کار می­رود. همچنین رنگ مشکی به عنوان رنگ کلاسیک و سیاسی به­ کار می­رود. رنگ طلایی نیز از چنین خاصیت ویژه­ای برخوردار است و در تمامی کالاهایی که جنبه گران­قیمت و لوکس به خود می­گیرد حداقل به­عنوان نواری دیده می­شود مانند بسیاری از سیگارهای تولیدی.

مشکی به­عنوان رنگی بدون طعم، بو، مزه و صوت و داشتن خواص نادانی و جهل در تبلیغات بیان­های متفاوتی دارد. ولی با توجه به مرموز بودن و تجملی بودن آن در اغلب لباس­های اشرافی و زنانه و حتی عطرها و ادکلن ها به کار می­رود خصوصاً مخمل سیاه که به عنوان سیاه­ترین رنگ جهان شناخته می­شود در کنار طلایی نقره­ای و گاها رنگ سرخ و زرشکی چنین خاصیت ویژه­ای را القا می­کند.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

بسته­بندی - تاریخچه 2

بسته­بندی - تاریخچه  

گرچه آماری ۸۰۰۰ ساله از بسته­بندی در دست است که به کاربرد ظروف ساخته­شده از حصیر و همچنین ظروف گلی و لعابی زمخت در بین­النهرین و مصر اشاره دارد. اما در تعاریف جدید، بسته­بندی به معنی ساخت و تعبیه و تهیه ظرفی است که سلامت کالای مظروف و محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل و انبارداری و توزیع تا مصرف نهایی حفظ کرده و از صدمات و خطرات احتمالی فیزیکی و یا شیمیایی آن جلوگیری کند.

بسته­بندی کالاها بخش جدانشدنی زندگی بشر امروزی است. که عنوان یک صنعت کاربردی و تبلیغی در دنیا معرفی و مطرح می­شود. جهان پیرامون ما به شکل امروزی بدون آنچه که صنعت بسته­بندی نامیده می­شود، قابل تصور نیست. این هنر و صنعت که از دیرباز با بشر همراه بوده در یکی دو قرن اخیر روز به روز تکامل یافته و به اهمیت و کارایی آن افزوده می شود. بدون دنیای رنگارنگ و جذاب بسته­ها­، رشد و توسعه اقتصادی بسیار کند پیش رفته و از وجود بسیاری از کالاها بی­بهره می­ماندیم.

نظریه­پردازان بازاریابی، دو نقش مهم و غیر قابل انکار، برای بسته­بندی متصور هستند که عبارتند از نگهداری کالا و دوام حاصل از بسته­بندی و نیز جنبه آگاهی دهنده و پیش­برنده بسته­بندی در امر فروش.

در زمینه نگهداری کالا، می توان به آمار حاصله از میزان ضایعات حاصله در بخش کشاورزی، به دلیل پیدایش پاره­ای آلودگی‌های ثانویه و یا عرضه در اندازه­ها و اشکالی خارج از استاندارد و یا عدم پسند بازار هدف، اشاره کرد. و در جهت ماهیت کمک به فروش می­توان به انتقال پیام تولیدکننده به خریدار و برقراری ارتباط بین آنها و نیز انجام اطلاع­رسانی اشاره کرد و در ضمن،­ بسته­بندی می­تواند به محصول شخصیت ­دهد. لذا درک و شناخت معیارهای لازم جهت تحقق این دو مسئله، از سوی طراحان و تولیدکنندگان بسیار لازم و ضروری است.

بسته­بندی به­عنوان قالب و لباسی زیبا بر قامت یک کالا بوده و باید متناسب شخصیت آن طراحی شود و آن­را مناسب و مطلوب خریدار ارائه کند. بسته­بندی روحی برای جسم کالا است و به کالا هویت می­بخشد و آن را صاحب شناسنامه و اصل و نسب کرده و بهتر معرفی می­کند. همچنین خریدار را از کمیت و کیفیت مطلوب آن خبردار ­می­سازد. بسته­بندی­، کالا را نجات داده و حفظ می­کند و استفاده از آن را آسان می­سازد. بسته­بندی از اسراف کالا جلوگیری می­کند و حمل و نقل آن را راحت و به انتخاب خریدار کمک می­کند. همچنین و محافظت از کالا را در برابر ضربه­­­، رطوبت­، شرایط اقلیمی­، بو، گاز­، ارتعاش­، میکرو ارگانیسم، فشار، متلاشی­شدن و حشرات به عهده دارد.

و صد البته بسته­بندی می­تواند ماهیت کالا را خدشه­دار کرده و کالا را آنقدر بد معرفی کند که خریدار را از دست بدهد. بسته­بندی نامطلوب کالا را ضربه­پذیر و غیرقابل استفاده می­کند و زحمت تولید را نابود می­نماید. بسته­بندی می­تواند فرهنگ و سلیقه ساخته و ذایقه بصری را ارتقاء دهد و البته برعکس.

تعدادی از تئوریسین­های بازاریابی از بسته­بندی به عنوان پنجمین عامل متغیر قابل کنترل بازار­، در کنار محصول، قیمت، مکان توزیع و کیفیت کالا یاد می­کنند. البته بسته­بندی می تواند به عنوان پوششی برای ترغیب مصرف­کنندگان و همچنین اطلاع­رسانی بهتر آنها در کاربرد وسیله مورد نظر به کار رود.

انواع مایعات و جامدات شامل نوشیدنی­ها، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی و حتی صنعتی، برای ورود به بازار رقابت و تأثیر بر ادراک مصرف کننده در جهت خرید و مصرف آنها، باید ضمن رعایت تمام اصول فنی مورد نیاز در یک بسته­بندی مناسب قرار گرفته و از لحاظ هنری جذاب و در محل فروش قابل دیدن باشند و با توجه به جنس و یا گروه اجتماعی خاص و پاسخگویی به توقع مشتری و ایجاد شخصیت برای محصول، بسته­بندی مناسبی را ارائه نمایند.

در واقع بسته­بندی، بسیاری از اقلام و تولیدات مختلف، از ساده­ترین و ارزان­ترین آنها تا پیچیده­ترین دستگاه­ها را جهت مشاهده­شدن توسط مشتری در هنگام خرید و جلب توجه وی در میان طیف وسیعی از تولیدات داخلی و خارجی، شامل می­شود. و صد البته هرکدام از انواع کالاها، بسته­بندی خاص خود را از لحاظ رنگ، شکل و فرم و مواد بکار رفته در نوع بسته از جمله شیشه، پلاستیک، فلز و مقوا، به دنبال خواهند داشت. بسته­بندی مانند چراغ قرمزی برای توقف عابران در جلوی ویترین خرده­فروشی­ها بوده و لذا آن را به عنوان فروشنده خاموش و صبور، می­شناسند. و چون مشتری از طریق بسته­بندی محصول را شناسایی می­کند، لذا این فروشنده خاموش، چهره کالاست.

بسته­بندی، هنری توامان با علم و سنجش بوده و ضمن حفاظت محصول و کالای درون آن در برابر عوامل محیطی و برخوردهای مکانیکی، به عنوان اولین عامل بصری در ارتباط با مشتری، موجب ترغیب وی به خرید و استفاده از آن محصول می شود و به این ترتیب این هنر کاربردی، امروزه به عنوان جزیی لاینفک از چرخه تولید درآمده است. ما به کمک بسته­بندی، کالاها را حمل، نگهداری و حتی در مواردی مصرف می کنیم. بسته­ها ما را به سمت کالاها جذب می کنند و بدون آنها شناسایی و اطلاع از کمیت، کیفیت و مشخصات تولیدکننده بسیاری از محصولات، دشوار و یا نشدنی بود. کارایی و گیرایی بسته­ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ با میزان فروش محصولات دارد.

بسته­بندی نماینده و پیام رسان پدیدآورندگان کالا است. شخصیت، هویت و اهمیت کالا و تولیدکننده آن در درون طراحی و ساختار بسته نهفته است، در واقع بسته­بندی روح محصول و سازنده آن است. یک بسته­بندی کارآمد و زیبا، فروش محصولات را می­تواند تضمین ­کند. و لذا بسته‌بندی به­عنوان یک ابزار کارآمد، سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته­بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشند، در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر می باشند. لازم به ذکر است که بسته­بندی به عنوان یکی از پدیده­های مهم دنیای مدرن، نحوه و روش زندگی مردم را شدیدا تحت تأثیر قرار داده است.

همچنانکه گفتیم صنعت بسته­بندی به عنوان یک رشته کاربردی میان­رشته­ای متشکل از علوم اقتصادی و هنری، سعی دارد تا با استفاده از آن، در جهت زندگی بهتر آدمی، وسایل و مصنوعات مختلفی را به صورت ویژه و زیبا و کارآمد، در اختیار همگان قرار دهد.

تا قبل از انقلاب صنعتی و در زمانی بسیار طولانی تحول چشمگیری در بسته­بندی حاصل نشد. و با ظهور کاغذ بسته­بندی­های جدید و نوینی به صنعت جهانی معرفی گردید. همچنین با ظهور این انقلاب صنعتی و رشد و تنوع کالاهای تولیدی و نیاز به تبلیغات و بازاریابی و فرهنگ­سازی توجه به بسته­بندی­های زیبا و چشمگیر پیش از پیش لازم و ضروری گشته و بدین ترتیب از قرن نوزدهم این صنعت و هنر بسته­بندی به فرآیند رایج تبدیل گردید تا ضمن حفاظت فیزیکی و بهداشتی کالا زیبایی بسته را مورد توجه قرار دهد.

رعایت­نشدن جنبه­های بهداشتی صرف زمان زیاد کم­فروشی و انگیزه­ندادن به مخاطب برای خرید از جمله نکات منفی بود که در بسته­بندی فله­ای انجام می­شد و با آغاز بسته­بندی تک و منحصر را برای این حل مشکلات هموار گردید. می­توان گفت تا قبل از انقلاب صنعتی بسته­بندی تنها با حفظ کالا و کمک به حمل و ارسال ان به مسافت­های دور و نزدیک صورت گرفت و کمتر به زیبایی ظاهری و ارائه اطلاعات لازم در مورد محصول مورد توجه قرار می­گرفت. اما با ظهور انقلاب صنعتی و افکار نوین ایدئولوژیکی در اروپای نوین از جمله اومانیزم­گرایی توجه به ظاهر بسته و ارائه اطلاعات به مخاطب بیش از پیش لازم و ضروری احساس گردید.

امروزه بسته­بندی به گونه­ای طراحی می­شود که علاوه بر نگهداری و حفظ کالا به فروش بیشتر و سریع­تر کمک ­کند تا جایی که جایگزین فروشنده شده و با فرم، رنگ و نقش­های مناسب و درج اطلاعات لازم به بسیاری از سوالات خریداران در اندک­زمان ممکن پاسخ­دهد و لذا در امر فروش تسریع نماید.

از آنجا که اجناس زیبا مانند یک بسته­بندی زیبا و دوست­داشتنی به زندگی تنوع و نشاط می­بخشند لذا بسته­بندی باید در خریدار ایجاد علاقه و اعتماد نماید و برای او خوشایند باشد، هویت مناسب به کالا داده و آن را به گونه­ای جالب و چشمگیر عرضه ­نماید. در ضمن گواه محاسن و امتیازات محصول بود و انعکاس­های روانی مورد نظر را در اندک زمانی به مخاطب برساند بسیاری از ما بسته­های زیبا و شکیل را بعد از استفاده، دور نیانداخته و به­عنوان یک وسیله تزئینی استفاده می­کنیم که این می­تواند یکی از محاسن به یاد­ماندنی از آن محصول باشد.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

بسته­بندی

بسته بندی

پروفسور والتر سرکا، بسته­بندی را یک سیستم هماهنگ که هدف از آن آماده­سازی کالا جهت حمل و نقل، توزیع، انبار­کردن، فروش و مصرف است، تعریف می­کند. به عقیده وی، بسته­بندی علم، هنر و فناوری قرار­دادن و محافظت محصولات برای توزیع، ذخیره، فروش و استفاده ‌است. همچنین بسته­بندی به مراحل طراحی، ارزیابی و تولید بسته‌ها اشاره دارد.

گفته می‌شود "بسته‌بندی لباس کالا‌ست". این تعبیر اشتباهی نیست. اما همه کارکردهای بسته‌بندی را توجیه نمی‌کند. در واقع می‌توان گفت این تعبیر، شرط لا‌زم برای بسته‌بندی است اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. اگر تنها به این که بسته‌بندی لباس کالا‌ باشد بسنده­کنیم همه تدابیر و حواس ما متوجه کالا‌ شده و بدین ترتیب سیاست‌های بسته‌بندی ما کالا‌محور خواهد بود. گرچه چنین نگرشی تنها برای شروع کار مناسب است، لیکن در ادامه روند تولید، می­بایست به یک تفکر همه­جانبه­تری دست یافت.

در ابتدا بسته­بندی فقط برای جابه­جایی و حمل محصولات بکار می­رفت اما پس از مدتی نگهداری و جلوگیری از تغییرات شیمیایی به خصوص در مواد غذایی و حفاظت و پیشگیری از آسیب فیزیکی و ضربات ناگهانی کالا نیز به وظایف بسته­بندی اضافه شد. همچنین در عصر جدید، بازاریابی و فروش محصول نیز از دیگر وظایف بسته­بندی شده و لذا تعریف دقیق بسته­بندی را کاری بسیار دشوار ساخته­ است.

در عصر حاضر بسته­بندی به طور بسیار جامعی بر زندگی ما سایه افکنده ‌است، بطوریکه ما در تمام اطراف خود و روی تمام وسایل روزمره از بسته‌های شکلات گرفته و یا بسته‌های چیپس آنرا مشاهده می‌کنیم. تحقیقات نشان­داده است که بسته­بندی­های حاضر به­عنوان ارائه دهنده هویت محصول و یک پوشش ظاهری، اولین بخش ارتباطی با مشتریان می­باشد.

در تقسیمات صورت گرفته، انواع بسته­بندی­ها از لحاظ کارکرد به شرح ذیل می­باشند:

- بسته­بندی اولیه. اولین لایه برای نگهداری کالا، که محصول را بی­واسطه در برمی­گیرد.

- بسته­بندی ثانویه. لایه­ای برای نگهداری و محافظت کالا در بسته­بندی اولیه.

- بسته­بندی توزیعی. بسته­بندی­هایی برای تسهیل در جابه­جایی و محافظت از کالاهایی با بسته­بندی ثانویه (کارتن مادر).

 

همچنین بسته­بندی­ها را می توان از نظر مصرف­کننده نهایی نیز به شکل زیر دسته­بندی کرد:

- بسته­بندی مصرفی. نوعی از بسته­بندی که به عنوان یک واحد کالا در محل فروش به دست مشتری می­رسد.

- بسته­بندی صنعتی. این نوع بسته­بندی برای تحویل کالا از یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر استفاده می­شود و در بیشتر مواقع محصولی است که باید تحت عملیات بعدی قرار گیرد.

بسته­بندی علم، هنر و فناوری قرار دادن و محافظت محصولات برای توزیع، ذخیره، فروش و استفاده ‌است. وظیفه اصلی بسته­بندی محافظت از محصول است، اما بسته­بندی با مشخصات درج­شده قابل فهم (بسته­بندی خوب) این امکان را به ما می‌دهد تا متوجه شویم چه نوع محصول و با چه کیفیت و کمیتی داخل جعبه قرار دارد.

بسته­بندى اولین ارتباط مستقیم با مشترى است و تا حد زیادى وظیفه ارائه یک تصویر ذهنى مطلوب از کالا را به عهده دارد. از نظر روانی اولین برخورد و تصویرى که ما از اشخاص داریم مهمترین تصویر و تعیین کننده­ترین است حتى در یادآورى اشخاص بعد از ۲۰ سال به ذهن ما مى­آید، این قاعده در مورد کالا هم صادق است.

بسته­بندى پیام تولیدکننده را به خریدار مى­رساند و بین آنها ارتباط برقرار کرده و اطلاع­رسانى مى­کند. بسته­بندى به محصول شخصیت مى­دهد و محافظت از کالا را دربرابر ضربه، رطوبت، شرایط اقلیمى، بوها، گازها، ارتعاش، میکرو ارگانیسم، فشار، متلاشى­شدن و حشرات به عهده دارد. تعدادى از تئوریسین­هاى بازاریابى از بسته­بندى به عنوان پنجمین متغیر قابل کنترل بازار (در کنار محصول و قیمت و مکان و ترفیع) یاد مى­کنند.

از لحاظ ساختاری، برای بسته­بندی، انواع مختلفى برمى­شمرند:

در بعضى موارد بسته­بندى پس از مصرف­شدن محتواى اصلى کاربرد مجدد پیدا مى­کند یا اینکه پس از مصرف، دور ریخته مى­شود. در تقسیم­بندى­هاى دیگر، بسته­بندى را از نظر مواد اولیه (چوبى، مقوایى، کیسه­اى، پلاستیکى) از نظر محتوایى (میوه­جات، لوازم خانگى (از نظر تکنولوژى تولید (بسته­بندى وکیوم روکش پلى اتیلن...) و از نظر مراحل تولید (بسته­بندى براى مصرف­کننده مثل شامپو و لوازم بهداشتى و ... بسته­بندى براى حمل و نقل به منظور حفاظت و ایمنى ... بسته­بندى بزرگ صنعتى مثل استفاده از پالت) تقسیم­­بندى مى­کنند.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

تاریخچه بسته­بندی جهان

تاریخچه بسته­بندی جهان

بدون شک نیاز بشر، اولین دلیل برای به­وجود­آمدن بسته­بندی بوده است. آدمی از زمانی که پناهگاه­های دایمی برای خود پیدا کرد و ناچار شد غذا را از محل­های مختلف جمع­آوری کرده و به محل سکونت خود بیاورد. این نیاز باعث شد که اولین انواع بسته­بندی نظیر کدوهای خشک شده، صدف ها، برگ­ها، پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند. برای انتقال آب، شیر، ماست، روغن یا دوغ از پوست حیوانات و از شاخ حیوانات برای حمل و نقل و ذخیره غذا و محصولات کشاورزی استفاده می­شد تا جهت محافظت، ذخیره­سازی و جابجایی مواد غذایی استفاده می­شدند. این موضوع در اثر زمان پیشرفت­کرده و به صورت پارچه­ها و کاغذهای مختلف درآمده و حتی کوزه­های سفالینی که بشر بعد از کشف آتش تولید کرد، از جمله بهترین پوشش­ها و ظروف نگهداری مواد غذایی شدند که امروزه نیز با تغییرات اندکی کاربرد فراوانی دارند.

همچنین بنابر گفته تاریخ­شناسان بعد از پیدایش آتش، نیاز به حمل این کشف مهم بدون خاموش­شدن در هنگام کوچ و حمل و نقل از یک محل به محل دیگر به­خوبی حس می­شد و حمل­کنندگان آتش و افراد دخالت کننده در بسته­بندی آتش دارای منزلتی معنوی و روحانی بودند. در حال حاضر نیز نگهداری و حمل و نقل اشیا و لوازم منحصر به فرد، عتیقه و گرانقیمت نیز با روش­های خاص بسته­بندی، حفظ و جابجا می­شوند. برای بسته­بندی مواد غذایی (مثلا میوه و سبزیجات) منسوجات توری همان چیزی است که هم ویژگی دیده­شدن و هم دوام را برآورده می­کند. در هر صورت به تدریج با رشد تمدن بشری، کیسه­ها و سبدهای گوناگونی جهت حمل و نگهداری از مواد خوراکی که با استفاده از مواد گیاهی و حیوانی تهیه می شوند به فهرست بسته­بندی­ها اضافه شد.

به احتمال زیاد بابلی­ها اولین قومی بودند که سبدها را برای بسته­بندی و حمل محصولات خود بافتند. بین سال­های 8000 الی 4000 ق.م آدمی با قرار دادن کاسه­ای از جنس خاک رس در دل آتش، صنعت کوزه­گری و سفالگری را پدید­آورد و پس از آن نوبت به ساخت ظروفی از جنس برنز، آهن و مس رسید. از ظرف­های سرامیکی به علت سادگی فرآیند ساخت و در دسترس بودن مواد اولیه تا قرنها به عنوان بسته­بندی مواد مختلف استفاده می­شد.

اولین ظروف شیشه­ای در بین­النهرین و مصر باستان در سال 1500 ق.م تولید شد. این ظروف شیشه­ای از پیچیدن رشته­های شیشه داغ به دور هسته­ای از خاک رس بدست می­آمد و اولین طراحی بسته­بندی با کشیدن یک ترکه چوب برروی این شیشه داغ نرم، حاصل گردید. در روم باستان و در حدود سال 50 ق.م شیشه­گری با دمیدن لوله، وارد مرحله جدیدتری شد. با این اختراع ظروف و جام­های شیشه­ای که پیش از این تنها برای اجناس گران قیمت و بیشتر در معابد و کاخ­ها بکار می­آمد، قابلیت استفاده عمومی یافت. بر این اساس پیش از اواخر قرن 19 ، آب معدنی، سس، ترشی، مربا و محصولات دیگر که پیش از این به صورت آزاد فروخته می­شدند، برای فروش در ظروف شیشه­ای بسته­بندی می­شدند. امروزه بیش از صدها نوع از اجناس و مواد در بسته­های شیشه­ای بسته­بندی شده و با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می­شوند.

همچنین رومیان با استفاده از کیسه­های چرمی به حمل و نگهداری مایعاتی نظیر آب و روغن و انواع حبوبات مبادرت می­کردند. در همین دوران اولین بشکه­های چوبی در منطقه آلپ ساخته شد. این بشکه­های چوبی تا قرون متمادی یکی از متداول­ترین اشکال بسته­بندی بودند.

پیشرفت بسته­بندی با اختراع کاغذ توسط تسای­لئون در چین و در حدود سال 105 میلادی شکل تازه تری گرفت. چینی­ها 800 سال اسرار تولید کاغذ را نزد خود مخفی نگه داشته­بودند، لیکن توسط مسلمانان کشف و سرانجام به اروپاییان انتقال یافت و آدمی توانست با توسعه دانش تولید کاغذ به ایجاد بسته­های جدیدتر و در عین حال بهتری برای کالاها دست یابد و سپس با دستیابی به دانش تولید کاغذ، اولین بسته­های کاغذپیچ برای بسته­بندی محصولات­گران قیمت نظیر داروها، چای و همچنین کالاهایی نظیر سنجاق و میخ بکار گرفته­شد. و در ادامه با تولید مقوا و کاغذهای ضخیم­تر صنعت بسته­بندی، روند تکمیلی خود را به سرعت طی­نمود.

انقلاب صنعتی در انگلستان، به سرعت اروپا و امریکای شمالی را دربر­گرفت، دنیای جدیدی را پیش روی انسان قرار­داد و لذا انسانی که هر­روزه با اختراعات جدید، شاهد پیشرفت در علوم مختلف بود، با اختراع دستگاه چاپ، بسته­بندی­های جالب­تری را عرضه کرد.

بطور کلی ظهور انقلاب صنعتی تحول اساسی در نظام تولید ایجاد کرده و جهان را با فوران کالاهای گوناگون صنعتی روبرو کرد. لذا تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به تدریج هنر را نیز علاوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم بسته­بندی کرد. و سپس علوم دیگری نظیر روان­شناسی فردی، اجتماعی و ارگونومی به این مجموعه اضافه شد و سبب گردیدند که صنایع بسته­بندی سهمی قابل توجه از بودجه شرکت­های تولیدی را به خود اختصاص دهند.

پیش از این کالاها صرفا بر اساس نوع جنس فروخته می­شدند، اما با رشد بسته­بندی، تولیدکنندگان برای تضمین کیفیت محصولات عرضه شده، تصمیم به استفاده از نام تجاری برای محصولات خود گرفتند. اولین نام­های استفاده­شده، در حقیقت نام تولیدکنندگان بود. به عنوان مثال شویپس و کلگیت که نام تولیدکنندگان آنها بود به یک نام تجاری تبدیل گردید. همچنین برخی از شرکت­های تولیدی مانند شرکت غله امریکا مبادرت به تهیه نمادی به عنوان علامت تجاری کالای خود کردند. این نماد یکی از شخصیت­های از مذهبی مسیحیت بوده و تداعی­گر مردانگی، شرافت و دوستی می­باشد. لازم به ذکر است که موفقیت این نماد موجب گردید تا سایر شرکت­های تولیدی از علامت­های تجاری دیگری برای کالاهای خود استفاده کنند.

دستیابی به پلاستیک در سال 1856، مقوای موج­دار در سال 1870، بسته­بندی در خلا در سال 1930 بسته­بندی در شرایط اسپیتک یا پاک در سال 1940 و کنسرو­سازی در شرایط پاک در سال 1960 از جمله دیگر کوشش­های بشر بود که هر کدام با ایجاد شرایط بهتر و نوین­تری، در پیشرفت بسته­بندی، مؤثر واقع شدند. اما آنچه باعث شد تا بسته­بندی نقش موثرتری پیدا­کند، افتتاح اولین فروشگاه بزرگ به نام فروشگاه پنج و ده در سال 1879 بود که به عنوان پیشرو سوپرمارکت­های مدرن امروزی می­باشد. این فروشگاه­ که به صورت خودگردان اداره می­شد، موجب گردید تا نقش فروشنده و بازاریاب به بسته­بندی منتقل شود. و لذا با احراز چنین شخصیت جدید، میل به جذب مخاطب بیشتر شده و در نتیجه طراحی­ها با رنگ و لوگو و فرم­های زیبا­تر و با توجه به سلایق خریدار، ایجاد شدند.

نیاز به بسته­بندی بهتر و مقاوم­تر منجر به پیدایش و توسه ظروف فلزی گردید. البته قوطی­سازی از زمان ناپلئون شروع شده بود. برای مدت مدیدی قوطی­های کنسرو با دست ساخته می­شد. از اوایل قرن بیستم، قوطی­های فلزی که شکلی بهداشتی داشت رواج یافت و این امکان بوجود آمد که بتوان از تجهیزات سریعتری برای ساخت، پر­کردن و بستن درب قوطی­های فلزی استفاده شود.

توسعه صنعت پلاستیک به سال 1843 برمی­گردد، زمانی که دکتر مونت کومریک جراح آفریقایی گزارش داد که می­توان با استفاده از ماده اولیه کائوچو دسته خوبی برای چاقو ساخت. و سپس در دسامبر 1935 شیمیدان­های انگلستان به ماده جدیدی به نام اتیلن دست یافتند که خواص عایق حرارتی خوبی داشت. امروزه نیز پیشرفت­های علمی در زمینه بسته­بندی همچنان ادامه­ داشته و با هر فناوری جدید، تغییرات نوینی در این امر بوجود آمده است. طبق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، بیش از 3/2 کالاهای بسته­بندی شده مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی های مختلف بوده و 3/1 مابقی نیز مربوط به کالاهای آرایشی و بهداشتی، لوازم منزل و غیره می باشد.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

بسته­بندی مواد غذایی

بسته­بندی مواد غذایی

همانطور که گفتیم تاریخچه بسته­بندی به زمان قدمت تاریخ بشر بر­می­گردد و در این راه مواد غذایی و نگهداری آنها برای مدت زمان طولانی دغدغه اصلی بسته­بندی­کنندگان بوده است. به کمک بسته­بندی می­توان با حفاظت از کالا خطر آلودگی آنها را کاهش داد. به عنوان مثال با عملیات­های مختلف جهت مبارزه با فساد و آلودگی ماده غذایی، می­توان آن را برای مدت طولانی­تری حفظ کرد. از جمله این موارد استریل­کردن مواد­غذایی کنسرو­شده توسط حرارت، آب­نمک­ زدن، دود­اندود کردن، خشک­کردن و منجمد­کردن می­باشد. البته انجام این عملیات در مورد کالاها ممکن است مستقیما به کار طراح بسته­بندی ارتباط نداشته باشد، لیکن او باید بداند که در طول ساخت بسته کالا چه اقدامات زیادی را می­توان برای حفظ آن بکار برد. این اقدامات نیاز به مواد بسته­بندی مقاوم و یا مواد بسته­بندی که عملیاتی برروی آن انجام شده باشد را کاهش می­دهد.

در صورت نیاز به استفاده مجدد از ظروف بسته­بندی، باید دقت­کرد این مواد از نوعی باشند که بتوان آنها را به خوبی تمیز و قابل استفاده مجدد کرد. برای مثال بطری­ها، کوزه­ها و صندوق­های چوبی را می­توان مورد مصرف مجدد قرار داده و به خوبی تمیز و ترمیم نمود و مورد مصرف مجدد قرار داد. البته استریلیزاسیون و ضدعفونی این ظروف ضروری است.

بسته­بندی­ها برای اقلام مختلف و از جمله مواد غذایی و دارویی و بهداشتی استفاده می­شوند. طبق آزمون­هایی که در زمینه مواد غذایی و نوشیدنی صورت گرفته در مجموع 18 نوع در این رابطه وجود دارند که عبارتند از غذای تازه، مواد غذایی گوشتی منجمد، مایعات، مواد غذایی کنسرو شده، مواد غذایی سرد، مواد غذایی فرآیند­شده، مواد غذایی آب­گرفته­ شده، چاشنی­های تند، نان­های باگت، پنیر و محصولات لبنی دیگر، شیرینی و تنقلات، چای و قهوه، مارمالاد، سس و چاشنی­های مربوطه و همچنین مواد غذایی منحصر به کودک. که هر کدام جهت نگهداری، حمل و نقل و استفاده خریدار، بکار می­روند. استفاده از بسته­بندی­های ویژه و حتی منحصر به فرد که با معیار­های غذایی و بهداشتی مطابقت داشته باشد، می­تواند به عنوان یک امتیاز در نگاه خریدار محسوب شوند.

با توجه به وضعیت مواد غذایی و اقداماتی که باید برای جلوگیری از آلودگی و فاسد­شدن آنها در نظر گرفت، روش­های ویژه­ای در بسته­بندی اینگونه مواد در نظر گرفته می شود. به­عنوان مثال در بسیاری از موارد برای ایجاد هماهنگی بین نیازهای نگهداری محصول غذایی مورد نظر و ماده بسته­بندی لازم است از مواد بسته­بندی مرکب یا چند لایه استفاده گردد. چرا که یک لایه بسته­بندی به تنهایی قادر نیست مجموعه نیازهای مورد نظر را تامین کند. بنابر­این از مواد بسته­بندی مرکب کمک گرفته می­شود. در انتخاب لایه­های مختلف که در بسته­بندی محصول استفاده می­شوند یکی از مسائل مهم علاوه بر ممانعت­کنندگی آن نسبت به اکسیژن، نور و رطوبت­، عدم نفوذپذیری آن نسبت به ترکیبات فرار می­باشد. علی­الخصوص در مورد محصولاتی مثل قهوه، ادویه­جات و پودر آبمیوه­جات و سبزیجات معطره و غیره که با ویژگی عطر و طعم خاص خود شناخته می­شوند. یعنی متریال بسته­بندی باید علاوه بر حفظ این ترکیبات معطره از نفوذ ترکیبات معطره مولد عطر و طعم نامطلوب در محصول نیز جلوگیری نماید.

که این مواد ممکن است در اثر تجزیه ماده بسته­بندی، یا از طریق نفوذ ترکیبات افزودنی ماده بسته­بندی و حتی از طریق محیط اطراف بسته­بندی وارد محصول گردند. لذا لازم است در این مورد تمهیداتی در نظر گرفته شود بنابر­این یکی از مسایل مهمی که در ارتباط با انتخاب ماده بسته­بندی برای محصول در نظر گرفته می­شود تاثیر متقابل محصول و بسته بر روی هم می­باشد.

 

مهم­ترین ویژگی­هایی که در انتخاب مواد بسته­بندی مورد توجه قرار می­گیرند عبارتند از :

1) عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته­بندی. در این مورد اثر محصول غذایی بر روی ماده بسته­بندی و اثر ماده بسته­بندی بر روی محصول به طور متقابل مطرح می­باشد. ماده بسته­بندی از طرق مختلف می­تواند اثرات سوء بر محصول ایجاد کند:

الف) از طریق انتقال مونومرهای سازنده آن که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و یا در نتیجه حرارت فرآیندهای شکل­دهی به واسطه تجزیه حرارتی آزاد شده­اند. انتقال این مونومرهای آزاد به محصول باعث مسموم شدن محصول می­گردد.

از سوی دیگر انتقال ترکیبات افزودنی که به منظور بهبود ویژگی­های ماده بسته­بندی به­کار­رفته­اند به درون محصول مطرح می­باشد، که در صورت استفاده بیش از حد مجاز در ماده بسته­بندی، انتقال آنها باعث ایجاد مسمومیت می­گردد. در این مورد می­توان به استفاده از ترکیبات نرم­کننده اشاره­کرد که به خصوص در مورد ماده پلیمری وینیل­کلراید یا پی­وی­سی، مورد استفاده قرار می­گیرد.

ب) انتقال ترکیبات از محصول و اثرات سوء آن بر ماده بسته­بندی نیز حائز اهمیت است. در چنین مواردی ماده بسته­بندی باید نسبت به ترکیبات واکنش دهنده از محصول مورد نظر، مقاوم باشد. به عنوان مثال یکی از موضوعات تحقیقی که در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته مربوط به اثراتی است که از سوی محصولات بسته­بندی شده در قوطی­های چهارگوش چند لایه به نام تتراپک روی می­دهد. تحقیقات انجام شده نشان می­دهد ترکیبات اسیدی محصول می­تواند بر روی این نوع بسته­بندی اثر گذارد.

بسته­بندی­های تتراپک، از پنج لایه تشکیل یافته است. این لایه­ها از درون به بیرون عبارتند از: لایه پلی­اتیلنی مجاور با محصول، آلومینیوم فویل، لایه پلی­اتیلنی، مقوا و پس از آن نهایتا لایه پلی­اتیلنی مجاور به هوا.

هر کدام از این لایه­ها برای هدف خاصی تهیه شده­اند. لایه داخلی پلی­اتیلنی اولا به عنوان فیلم خنثی و با محصول واکنش نداده و ثانیا قابلیت دوخت حرارتی را فراهم می­کند. لایه آلومینیوم فویل برای ممانعت از حضور نور بکار­برده می­شود. لایه پلی­اتیلنی میانی اولا نقش ممانعت­کنندگی از حضور نور را دارد و ثانیا عامل چسباننده مقوا و آلومینیوم فویل می­باشد. لایه مقوا استحکام بسته و قابلیت چاپ را تامین می کند. لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت می­کند و آن را براق می­کند.

حتی در چنین ماده بسته­بندی مرکب­، امکان نفوذ برخی ترکیبات اسیدی وجود­ دارد. ترکیبات اسیدی نفوذ­کننده بر دو نوع اسید یعنی اسید استیک و اسید پروپیونیک بوده و قادرند از لایه پلی­اتیلنی عبور کرده و با لایه آلومینیوم فویل واکنش دهند که در این صورت اولا باعث خوردگی این لایه­ها شده و ثانیا این لایه­ها را از هم جدا می­کنند.

ترکیبات دیگر مثل اسید سیتریم و اسید مالیک چنین نفوذی را نشان نداده­اند. به همین دلیل این مشکل در رابطه با میوه­جات کمتر دیده شده­است. با این توضیح چنین بسته­بندی بر روی محصولاتی مثل سرکه مناسب نمی باشد چرا که نفوذ اسید استیک باعث جدا­شدن لایه­ها می­گردد.

2) مقاومت مکانیکی. از دیگر ویژگی­هایی که باید در انتخاب ماده بسته­بندی دقت گردد ویژگی­های مکانیکی ماده بسته­بندی یعنی مقاومت آن در برابر برخورد ضربه و سوراخ شدگی است.

3) مقاومت حرارتی. بسیاری از محصولات غذای بلافاصله پس از فرآوری یعنی به صورت گرم و داغ در داخل بسته­بندی وارد می­شوند و همچنین بسیاری از محصولات را به شکل آماده به مصرف تولید می­کنند و تنها در هنگام مصرف نیاز به حرارت­دهی مجدد جهت گرم­کردن نهایی وجود دارد. بنابر این مقاومت حرارتی ماده بسته­بندی حایز اهمیت است.

4) کم بودن وزن مخصوص ماده بسته­بندی. این مساله به طور مشخص از نظر حمل و نقل اهمیت دارد و ویژگی اصلی مواد پلیمری و برتری آن بر فلزات و شیشه از این نقطه نظر می­باشد.

5) قابلیت مشاهده محتویات درون بسته و جذاب­نمودن ظاهر بسته. این مساله امری مطلوب است. اما در عین حال از نقطه نظر حساسیت محصول غذایی نسبت به تابش نور در بسیاری از موارد لازم است ماده بسته­بندی از نوعی انتخاب شود که از اثرات سوء نور بر روی محصول غذایی ممانعت شود. در این مورد معمولا از رنگی­کردن بسته با استفاده از رنگدانه­ها و یا متابولیزه­کردن بسته به استفاده از رسوب آلومینیوم بر روی ماده بسته­بندی و یا با استفاده از یک لایه مستقل از فویل آلومینیوم در کنار ماده بسته­بندی اصلی کمک گرفته می­شود.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :

هدف بسته بندی

بسته­بندی و برچسب­زنی بسته‌ها چندین هدف دارد:

حافظت فیزیکی - اشیاء قرار داده شده درون جعبه نیاز به محافظت در برابر سایر چیزها مثل ضربه، لرزش، فشار، حرارت و غیره... دارند.

مانع محافظتی - محافظت در برابر عدم ورود اکسیژن، بخار آب، گرد و خاک و...، غالبا لازم است. عدم نفوذپذیری بسته یک فاکتور اساسی و مهم در طراحی است. در بعضی از بسته از ماده خشک­کننده یا جذب­کننده اکسیژن برای کمک به طول عمر بسته استفاده می‌شود. فشار هوای تعدیل شده یا کنترل شده نیز در بعضی از بسته‌های غذا گنجانده شده‌است. تمیز، تازه و مطمئن نگه داشتن محتویات داخل بسته برای طولانی شدن عمر محصول یکی از توابع اصلی است.

تراکم - کالاهای کوچک در یک نوع به دلایل تولیدی و کارایی بیشتر با یکدیگر بسته‌بندی می‌شوند. برای نمونه یک بسته ۱۰۰۰ تایی پنسیلین از جهت حمل بهتر و کاراتر، مناسب تر از ۱۰۰۰ بسته جدا پنسلین می‌باشد. مایعات، پودرها و روان­کننده‌ها نیاز به پوشاننده دارند. به­عنوان نمونه دیگر می­توان از موادی نظیر شامپو یا یک ظرف روغن که دارای زوایای تیز و برنده است و یا ممکن است از دست ما سر­بخورد اشاره­کرد که در این موارد به کمک بسته­بندی می­توان از آسیب­دیدن افراد هنگام حمل، جلوگیری کرد.

اطلاع رسانی - اطلاعاتی مانند نحوه استفاده، ترابری، حذف یا نابود کردن بسته‌ها یا محصولات در اغلب موارد در بسته‌ها بصورت برچسب یا روی بسته وجود دارد. در بعضی از محصولات غذایی، دارویی، پزشکی و شیمیای اطلاعات نیاز به تائید دولتی دارند.

بازاریابی - بسته­بندی‌ها و برچسب‌ها می‌توانند توسط بازاریابان برای ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید محصول استفاده شوند. ارتباطات بازاریابی و طراحی‌های گرافیکی برای نما­دادن به بسته و در اکثر موارد به عنوان نقطه اصلی فروش بکاربرده شده‌اند.

ایمنی - بسته­بندی می‌تواند یک نقش مهم و اساسی را در کاهش ریسک امنیتی برای سلامت محموله باشد. بسته‌ها با عایق مقاومتی بهتر می‌توانند برای کاهش آسیب و همچنین جلوگیری از دستبرد به محصول مطلوب تر مهندسی شوند. ساختمان بعضی از بسته‌ها برای جلوگیری از دستبرد بیشتر عایق مقاومتی دارند و بعضی نیز دارای مهر و لاک برای جلوگیری از باز شدن و دستبرد هستند.بسته می‌­توانند شامل مهر و موم‌های مشخص کننده برای تشخیص اینکه بسته‌ها ساختگی و جعلی نیستند باشند. بسته‌ها همچنین می‌توانند شامل ابزارهای ضد دزدی مانند: بسته‌های زنگی، برچسب‌های RFID، یا مراقبت الکتریکی کالا که می‌توانند فعال بوده یا توسط ابزارهای شناسایی در نقطات خروجی و بسته‌ها می‌توانند برای کاهش ریسک دستبرد واسطه سازماندهی استفاده از ابزارهای ویژه جهت غیرفعال نمودنشان محافظت شوند.

سهولت - بسته‌ها می‌توانند ویژگی‌هایی را داشته باشند که باعث سهولت در توزیع، جابه­جایی، نمایش، باز نمودن، بستن دوباره، فروش، استفاده و استفاده­ مجدد گردند. بسته­بندی می‌تواند یک نقش مهم و اساسی را در کاهش ریسک امنیتی برای سلامت محموله باشد. بسته‌ها با عایق مقاومتی بهتر می‌توانند برای کاهش آسیب و همچنین جلوگیری از دستبرد به محصول مطلوب­تر شوند.

حفظ محتوا از خرابی، آلودگی و ضربه - از جمله مراحل طراحی و آماده­سازی بسته، اندازه­گیری شکنندگی آن در مقابل ضربات مکانیکی می­باشد. مطلع­بودن از شکنندگی و یا استحکام محصول، امری ضروری برای طراحی بسته­بندی­هایی است که جهت حفاظت از آسیب­های ناشی از ضربات مکانیکی بکار می­روند. یک ترکیب دقیق و سنجیده، بر اساس توانایی اندازه گیری شده محصول برای تحمل­کردن ضربه و حفاظت کالای داخل آن با اتخاذ سیستم ضربه­گیری مناسب و مقرون به صرفه­ای لازم و ضروری می­باشد. استفاده از سیستم ایمنی مناسب جهت مقابله با قدرت شکنندگی ضربه بر حسب ارتفاع سقوط، برای محصولاتی مفید است که سقوط را در محیطی که مورد استفاده قرار می­گیرند، تجربه می­کنند. ماشین حساب­ها و تلفن­های دستی و در حال حاضر کامپیوترهای کوچک مثال­های مناسبی در این مورد هستند. این مسئله به خصوص زمانی که محافظ دیگری پیش بینی نشده باشد، بسیار حائز اهمیت است. لذا اشیاء قرار­ داده شده درون جعبه نیاز به محافظت در برابر سایر چیزها مثل ضربه، لرزش، فشار، حرارت و ... دارند.

انبارداری و توزیع صحیح - بدین منظور روش­های متنوعی برای بسته­بندی­ها در نظر می­توان گرفت. به­عنوان نمونه بسته­های روکش­دار، بطری­ها، محافظ‌های بادکنکی، قوطی­ها، پاکت و کیف‌های پلاستیکی، جعبه­ها، کارتون­ها و بسته‌های کوچک مقوایی،­ می‌توانند مثالی از انواع بسته­بندی و ساختار‌های آن باشند. حمل­کننده‌های چرخ­دار، کانتینر و بشکه­ها نیز از جمله دیگر انواع بسته­بندی­ها هستند که برای حمل و نقل کالا کاربرد دارند. پس می­توان گفت بسته­بندی باعث می­شود که فرآورده­ها و کالاها از حجمی انبوه به مقداری مطلوب که همان نیاز مشتری است تبدیل شوند. به­عنوان مثال یک گونی چای بوسیله پاکت یا جعبه­ای کوچک بسته­بندی می­شود تا توزیع و سپس مصرف آن راحت­تر شود.

کاربرد آسان - یکی از شرایط بسته­بندی مطلوب در کنار توجه به محافظت از کالا و تسهیل در حمل و انبارداری و توزیع مناسب، آسانی و راحتی مصرف محتوای آن است. جوامع انسانی هر چقدر توسعه بیشتری یافته اند با توجه به غریزه ذاتی آدمی، از سختی­ها گریزان بوده اند. امروزه بیش از گذشته آدمی دریافته است که استفاده از هر محصولی را آسان­تر کرده و به نگهداری و حمل آن توجه بیشتری نماید. تولید بسته­هایی که بتوان بدون نیاز به ابزارهای خاصی نظیر دربازکن، آچار، میخ­کش و مانند آنها، باز شوند و یا پس از مصرف، قابلیت استفاده مجدد داشته باشند، در دو دهه اخیر با استقبال خوبی برخوردار بوده­اند و مصرف­کنندگان غیر عمده، با رغبت هزینه چنین ایده­هایی را پرداخت می­نمایند. به­عنوان مثال تحولی ساده در طراحی بطری، به نحوی که به راحتی در دست جای گیرد، سر­نخورد و دهانه­اش به گونه­ای باشد که به مقدار نیاز مایع از آن خارج شود، محبوبیت فوق العاده­ای یافته است و در نتیجه فروش محصول را افزون­تر کرده است. بکارگیری یا فقدان عواملی که برای مصرف­کننده، رفاه، آسایش و اطمینان خاطر به همراه می­آورند، به شکل بسیار پنهان و ظریف، باعث دوستی و یا کدورت مشتری با محصول می­شوند.

در این راه متخصصان متعددی از رشته­های مختلف به طراح کمک می­کنند تا یک بسته از لحاظ آرگونومیک و توانایی­های یک انسان متوسط قابلیت کاربرد داشته باشد. همچنین مواد و رنگ­های بکار رفته برروی آن برای پوست وی مضر نباشد. همانطور که یک صندلی با ویژگی­های متناسب فیزیک انسانی توسط یک طراح صنعتی ساخته می­شود یک بسته­بندی مناسب نیز باید بتواند بدون هیچگونه فشار و ضرر برای خریدار به خوبی حمل و جا به جا شده و در عین حال به راحتی در زمان لازم استفاده شود. مثلا قوطی­های کنسرو که با درپوش­های کارآمد خود نیاز به هرگونه وسیله اضافی برای در باز کردن را حذف کردند، به خوبی و با کمترین فشار باز شده و آماده مصرف می­شوند یا یک بسته ساده روغن موتور اتومبیل که در عین سادگی، صراحت و کارایی با داشتن حس زیبای جذابیت و ایجاد اطمینان ساخته شده­اند در موقع لزوم به کمک دو دستگیره آن بدون هرگونه سختی، آماده حمل راحت و ریختن ساده و تحت کنترل مایع را فراهم می آورند. فرم و حجم کلیه این ظرف پنج لیتری متناسب با نیاز مشتری ساخته شده است و البته سیستم دربندی آن به نحوی است که باز شدن آن را قبل از خرید به مصرف کننده نشان می­دهد.

در اینجا لازم به ذکر است که هر عاملی که استفاره از محصول را ساده­تر کرده و یا نگهداری و حمل و نقل آن را راحت­تر نماید، سهم بیشتری از بازار فروش را اشغال می­کند. از این­رو بهره گیری از ساختارهایی که امکان ساده باز کردن دسته را می دهند، یا وجود عواملی مانند دسته، جهت حمل یا استفاده ساده­تر، همچنین درج علائمی جهت حمل و نگهداری و با کدهایی برای شناسایی کالا می­تواند به عاملی برای فروش بیشتر و پیشی­گرفتن از رقبا بی­انجامد.

جلوگیری از تقلب و سوء استفاده - جلوگیری از تقلب و فروش محصولی دیگر به جای محصول مرغوب و خوش­نام، یکی از فواید بسته­بندی است. وجود بسته­بندی نشانگر محتوای سالم و بدون دستکاری است. هیچ اطمینانی در مورد صحت و اصلی بودن یک محصول فاقد بسته­بندی وجود ندارد. ساده­ترین شکل بسته­بندی هم تا حدی به ما اعلام می­کند که محصول از تولیدکننده و نام و اعتبار مشخصی برخوردار است و حامل این پیام است که تولیدکننده یا توزیع کننده در مورد سلامت و صحت ادعای درج شده روی بسته جوابگوی و مسئولیت پذیر است. وجود نشان­دهنده یا تجهیزاتی در بسته­بندی که به عنوان یک مانع و شاخص، عبور از آن به سادگی مشخص شود، علاوه بر پیشگیری از تقلب، تعویض و یا دستکاری محصولات، این حس را القاء می­کند که با کالای ارزشمندی رو­به­رو هستیم. به­عنوان مثال بسیاری از بطری­های حاوی مواد غذایی ارزشمند مانند روغن زیتون با بهره­گیری از چنین عواملی بر مرغوبیت، اصالت، اهمیت و خوش­نامی خود تأکید دارند.

ساخت بسته­ها به شکلی که سوء استفاده و تقلب­های احتمالی را به حداقل برسانند، حتی با یک لفاف ساده و به همراه تجهیزاتی برای جلوگیری از دستکاری و سوء استفاده از محتویاتشان بسیار لازم و ضروری می­باشد. تمامی مصرف­کنندگان دوست دارند در قبال هزینه پرداختی، جنس سالم، با کیفیت و دارای اعتبار اصلی را دریافت­کنند و این مهم در مورد فرآورده­های بهداشتی، آرایشی، دارویی و پزشکی و همچنین مواد غذایی، می­تواند فاجعه­بار و جبران ناپذیر باشد. یا به عنوان نمونه­ای دیگر می­توان از لوازم یدکی جعلی و نامرغوب نام برد که دلیل بسیاری از تصادفات رانندگی می­باشد.

جلب مشتری و فروش بیشتر (بازاریابی خود­گردان) - بسته­بندی از نقطه نظر جذاب­نمودن ظاهر بسته و بازار­ پسند کردن آن نیز اهمیت زیادی دارد. این جنبه از بسته­بندی کردن در بعضی موارد بقیه اهداف کاربرد آن را تحت پوشش قرار می­دهد.

در حالیکه تولید کننده هوشیار باید از این خطر دوری کند، چرا که سرمایه­گذاری بیش از حد و اندازه بر این جنبه از بسته­بندی نه تنها باعث موفقیت محصول در بازار نمی­گردد بلکه شکست آن را نیز موجب می­گردد. در این مورد می­بایستی همواره میزان سرمایه­گذاری انجام شده هماهنگ با محتویات درون بسته باشد چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اطلاعاتی که از این طرق در اختیار مصرف کننده گذاشته می­شود. بسته­بندی و طراحی آن راه مناسبی برای ارتقا شناخت محصول و فواید آن و نیز جذب مشتری می­باشد.

بسته­بندی‌ها و برچسب‌ها می‌توانند توسط بازاریابان برای ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید محصول استفاده شوند. طراحی بسته یک نمود بیرونی ثابت و مهم برای دوجین از سالها بوده ‌است. ارتباطات بازاریابی و طراحی‌های گرافیکی برای نما­ دادن به بسته و در اکثر موارد به عنوان نقطه اصلی فروش بکاربرده شده‌اند.

نیازها و ملزومات بیشتری که در زمینه خدمات و راحتی به ذهن خطور می­کنند، بیانگر این واقعیت است که امروزه ما با گروه جدیدی از مصرف کنندگان مواجه هستیم. مسائلی از قبیل بسته­بندی­های سازگار با محیط زیست، شکل­ها و اندازه­های جدید و متنوع، راه کارهای هوشمندانه و انجام کارهای سفارشی در کانون توجه قرار گرفته­اند. درخواست برای بسته­بندی­هایی که ترکیبی از مقوا با سایر مواد اولیه مانند پلاستیک­ها و یا مقوایی که دارای چاپ­پذیری فوق العاده باشد، بسیار زیاد و روزافزون است. بسته­بندی در حال حاضر چیزی بیش از ماده دور انداختنی پس از خرید و استفاده از کالاست. بسته­بندی به خودی خود دارای جذابیت­ها و تجربیات کاملا جدیدی است. همچنین در هنگام طراحی یک بسته­بندی، چگونگی و توانایی قرارگیری بسته در داخل قفسه و در کنار هم، مهم است.

امروزه هنگامی که تولیدکنندگان کارتن و جعبه­های مقوایی می­خواهند بسته­بندی جدیدی را طراحی کنند، باید به قالب­ها و اشکالی که مطابق با خواست گروه هدف باشد، تکنیک­های طراحی و جابه­جایی، متمایز ساختن کالا در میدان رقابت، ایجاد انگیزه برای خرید توجه­کنند. مجموعه وظایف بسیار مهمی که پرداختن صحیح به آنها، سود سرشاری را نصیب صاحبان کالا خواهد کرد. لذا متخصصان بسته­بندی و بازاریابان حرفه­ای هنگام بهبود یا طراحی یک بسته­بندی جدید باید به نکات مهمی علاوه بر حفاظت کالا توجه داشته باشند.

با نگاهی به خود و اطرافیان مشاهده می­کنیم، که بسیاری از خریدها بدون برنامه­ریزی قبلی و به صرف جلب توجه و نه به علت نیاز، صورت می­گیرد. در اروپا و امریکا خرید­کردن نوعی تفریح به­شمار آمده و در جوامعی که سطح درآمد بالایی دارند، انگیزه خرید می­تواند مواردی غیر از برآوردن نیازهای اصلی باشد. در ایران نیز مشاهده می­کنیم که گروهی از افراد به دنبال لذت و یا ایجاد تشخص، به دنبال خرید در بازارهای مختلف هستند و بدین ترتیب بسته­بندی با ساختاری گرافیکی و با در نظر گرفتن این نکته روانی در جامعه، می تواند تأثیر بسیاری بر آمار فروش کالاها داشته باشد.

در نظر بگیرید که مشتری برای خرید وارد یک فروشگاه خودگردان می­شود و با یک چرخ دستی شروع به گشتن در فروشگاه می­کند، در هنگام ورود به هر بخش، مسایل مختلفی را در خرید کالا در نظر می­گیرد. بنا بر آمار، مدت زمانی که یک بسته در معرض دید او قرار می گیرد 4-5 ثانیه است و بدین ترتیب در خواهیم یافت که ارزش بسته­بندی و میزان جلب توجه خریدار به آن چقدر مهم می­باشد. اگر بسته جلب توجه کند و خریدار به سمت آن برود، در نتیجه با خواندن مطالب مندرج برروی آن با محصول و خصوصیات و مزایای آن آشنا شده و احتمالا اقدام به خرید می­کند و در غیر این صورت با گذر مشتری، آن محصول همچنان در قفسه باقی می­ماند.

خریداران عملا بسته­ را می­خرند و هرچه کالاهای متنوع­تری تولید شوند، نقش بسته­بندی نیز در متفاوت­کردن آنها در هنگام فروش بیشتر می­شود. پس بسته­بندی به ابزاری کلیدی و ارتباطی در بخش فروش تبدیل شده است. البته ابزاری که اهمیت آن در برخی موارد بسیار ناچیز شمرده می­شود. به عنوان نمونه لباس تنها به عنوان پوشش و حفاظت ما از سرما و گرما بکار نمی رود، بلکه زیبایی ظاهری و نمایش شخصیت درونی خود به دیگر افراد جامعه از نوع لباس و زیبایی و آراستگی آن منتج می­شود. همچنین غذا خوردن تنها برای پرکردن شکم از مواد غذایی بی رنگ و بو نمی­باشد بلکه ظاهر زیبا و اشتها­آور آن با رایحه مطبوع لازمه یک غذای دلپذیر خواهد بود. بدین ترتیب بسته­های نازیبا و غیر فنی خصوصا در مورد مواد غذایی از فروش محصول به مخاطبین جلوگیری می­کنند.

در بررسی­های صورت گرفته، دو علت در انتخاب بسته­بندی دخالت دارند. این دو عامل عبارتند از فرم و رنگ. همچنین نوع چاپ و رنگ­های بکار رفته برروی جعبه به همراه روکش­ها می­تواند ویژگی جذاب دیگری را در بسته­بندی ایجاد­کرده و از لحاظ کارکردی آن را برتری دهد.

شخصیت­دادن به برند و نام تجاری کالا - هر کالا دارای نام و شخصیت ویژه­ای می­باشد و تبلیغات و بسته­بندی کالا بر پایه این دو عنصر انجام می­شود و بسته­بندی مناسب به این شخصیت، عینیت می­بخشد. به عبارت ساده­تر محصول با نام تجاری مشخص توسط رسانه­های مختلف به مخاطب معرفی­شده و لیکن در فروشگاه­ها به صورت بسته­های جالب، شخصیت خود را نشان می­دهد.

در عصر بازاریابی نوین ارزش نام تجاری و شخصیت این نام می­بایست به بهترین نحو تثبیت و ترویج گردد. لذا هر کالایی پس از تولید در بسته مناسبی قرار گرفته و در فروشگاه­ها تبدیل به مرکز رقابت با کالاهای مختلف و قیمتهای گوناگون می­شود. و بدین ترتیب نقش بسته­بندی در معرفی نام محصول و ارزش دادن به آن، قابل تامل، دقت و بررسی مضاعفی است.

همان­طور که معنی و مفهوم واژه‌های بالا‌ نشان می‌دهد همه این واژه‌ها به ویژگی‌هایی اشاره دارند که با شخصیت و حیثیت تولیدکننده ارتباط مستقیم دارد. امروزه تولیدکنندگان موفق سعی دارند بسیاری از گزینه‌های بالا‌ را در قالب بسته‌بندی کالا‌ به اطلا‌ع مشتری برسانند. نمایش، نام تجاری، ضمانت و پشتیبانی کالا‌ از جمله مواردی هستند که اغلب از سوی بخش بازرگانی پیگیری شده و می‌توانند در بسته‌بندی کالا‌ اجرا شوند. بنابراین امروزه عامل تعیین‌کننده و تاییدکننده بسیاری از فاکتورهای شخصیتی تولیدکننده همان بسته‌بندی است. تمام کارشناسان نام تجاری (برند) که به غول‌های تجاری دنیا در زمینه توسعه نام تجاری ایشان مشاوره می‌دهند در کنفرانس‌های برند در سراسر جهان بر این نکته تاکید دارند که بسته‌بندی یکی از مهمترین عوامل ارتباط با مشتری و علاقه مند کردن او به نام تجاری کالا‌ هستند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که ما مطابق آن چه در جهان رایج است بپذیریم که همه تصویری که مصرف‌کنندگان از شخصیت تولیدکننده دارند امروز در نام تجاری یا همان برند خلا‌صه شده‌است. بنابراین امروزه بسته‌بندی با نام تجاری مترادف شده‌است و نام تجاری یعنی همه شخصیت تولیدکننده یا صاحب کالا.

شاید از قدیم هم بسته‌بندی کالا‌ تا حدی به عنوان نمادی از طرز تفکر، مدیریت و میزان توجه تولیدکننده به مصرف‌کنندگان شناخته شده ‌بود. اما امروزه در صحنه رقابت‌های تجاری این موضوع تا حد یک سلا‌ح برای از میدان به در بردن رقبا استفاده می‌شود. مشتری از بد بودن بسته‌بندی رنجیده می‌شود و آن را به حساب بی‌توجهی و بی‌احترامی‌ تولیدکننده به خود می‌گذارد. روش تبلیغات و رقابت در بازار نیز در جهت تشدید چنین تصوری است تا شرکت‌هایی که توانایی‌های بالا‌یی در بسته‌بندی و ارائه کالا‌هایشان دارند بهتر بتوانند دل مصرف‌کنندگان را به دست آورده و آنها را حتی به دفاع از خود وادارند.

بسته‌بندی لباس کالا‌ و نشانه شخصیت آن و حتی صاحب کالا‌ است. اگر به این نکته دقت داشته ‌باشیم در­می‌یابیم که اگر تولیدکننده تخته سنگ هم باشیم باید هنگام ارسال آن برای ­خریدار­ چنان تمهیداتی را در بسته‌بندی آن به کار بندیم که از کارگران بارگیری، تا خود مصرف‌کننده نسبت به کالا‌ی ما و نظم و ضابطه‌ای که در تولید و عرضه آن داشته‌ایم به دیده احترام بنگرند. این خود بسیاری از هزینه‌های تبلیغات و حفاظت از نام تجاری را کاهش خواهد داد.

اطلاع رسانی­ - بسته­بندی عمل مناسبی برای درج اطلاعات و ارایه اطلاعاتی است که تولید­کننده موظف است در اختیار مصرف­کننده قرار دهد. ارایه اطلاعات ممکن است به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم انجام گیرد. درج اطلاعاتی نظیر دستورالعمل مصرف کالا، آدرس و نشانی تولید­کننده و ضمانت­کننده کالا و ... که به طور واضح بیان می­شود و این مسئله در مورد مواد غذایی بسیار ضروری­تر می­باشد.

از آنجا که امروزه اکثر مواد غذایی به صورت بسته­بندی به مصرف­کننده عرضه می­شوند و مصرف­کننده نمی­تواند خصوصیات و محتویات بسته­بندی را حدس بزند، لذا انتظار دارد که خصوصیات لازم، توسط برچسب مواد غذایی به طور کامل مشخص شود. این اطلاعات شامل: زمان ماندگاری ماده غذایی، نوع و میزان افزودنی­ها­ی مجاز و از جمله نگهدارنده­ها، ترکیبات غذایی و شیمیایی موجود، وزن کل و وزن خالص، آدرس تولید­کننده و پرکننده محصول، تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری و چگونگی مصرف می­باشند. البته براساس قوانین اروپا و آمریکا در سال 1982 برچسب مواد غذایی باید شامل نام محصول، وزن کل و وزن خالص، تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری، آدرس تولید­کننده و یا پر­کننده محصول، ترکیبات شیمیایی و بارکد می­باشد.

البته برخی اطلاعات به طور مستقیم با استفاده از رنگی که در طراحی­های بسته­بندی به کار رفته و یا علائم اختصاری که به طور بین المللی پذیرفته شده به مصرف­کننده منتقل می­گردد. به عنوان مثال، رنگ سبز نشان­دهنده بی­ضرر بودن محصول است. این موضوع ممکن است به منشا طبیعی و یا گیاهی محصول مربوط گردد و یا به فرآوری اضافه­ای که جهت استخراج برخی ترکیبات مضر در آن محصول به کار رفته مربوط می­گردد. در هر حال مصرف­کننده با دیدن رنگ سبز قالب در طراحی بسته احساس مطلوبی مربوط به بی­ضرر بودن آن خواهد داشت.

برخی رنگ­ها به طور بین المللی برای برخی محصولات پذیرفته شده­اند. مانند رنگ قهوه­ای یا طلایی برای محصولات با منشا قهوه یا کاکائو. اطلاعاتی مانند نحوه استفاده، حمل و نقل، حذف یا نابود­کردن بسته‌ها یا محصولات در اغلب موارد در بسته‌ها بصورت برچسب یا روی بسته وجود دارد. در بعضی از محصولات غذایی، دارویی، پزشکی و شیمیای اطلاعات نیاز به تائید دولتی دارند. بدین ترتیب با نمایش مناسب بسته در جایگاه فروش ارزش­های مختلفی به بسته­بندی اضافه شده و آن را ارتقاء می­دهد و این امر علاوه بر نمایش محصول واقعی، خریدار را قادر می­سازد تا میزان کیفیت و جلوه­های دیداری و مدگرایانه محصول را کاملا ارزیابی نماید.

لازم به ذکر است که نوع ادبیات بکار رفته نشانه­ای از اعتبار، تشخص و نوع کاربرد محصول است. همچنین نحوه تنظیم و ارائه مطالب از لحاظ بصری و گرافیکی نیز در میزان ارتباط با خریداران نقش دارد.

حفظ محیط زیست­ - در صنعت بسته­بندی، مسائل حفاظت از محیط زیست از دو جنبه مورد توجه قرار دارد. یکی تلاش برای کشف روش­های جدید جمع آوری، دفع و بازیافت کارآمدتر زباله­ها و دیگری ساخت مواد اولیه بهتر و روش­های تولید سالم­تر، به نحوی که مسائل زیست­محیطی در آنها تا جای ممکن رعایت شده باشد و پس از مصرف، به سرعت به طبیعت بازگردد و یا کمترین زیان را به آن وارد سازد.

در این رابطه طراحان بسته­بندی باید بسته­ها را طوری طراحی کنند که با کمترین مواد بکار­رفته، کارایی لازم را داشته­باشند. همچنین مواد مورد استفاده در تولید بسته­ها حتی الامکان از منابع تجدید­پذیر انتخاب شوند و از نظر محیط زیست بهتر است طراحی بسته­­ها به نحوی باشند که برای همان مصرف و یا مصارف دیگر مورد استفاده مجدد قرار گیرند و نقش کمتری در افزایش زباله­ها داشته باشند.

  
نویسنده : DANIAL (اسماعیل ابارشی) ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦
تگ ها :